Lutherhof

Lutherhof is een christelijke beschermende woonvorm in de stad Assen. Er is plaats voor 19 mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen.

Algemene informatie over Lutherhof

Lutherhof is een christelijke beschermende woonvorm in de stad Assen. Er is plaats voor 18 mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een psychosociaal probleem die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Bij Lutherhof kunnen ze beschermd wonen.
Wanneer u thuis een steuntje in de rug kunt gebruiken, is woonbegeleiding aan huis mogelijk. 

Christelijk beschermd wonen
Lutherhof is een christelijke woonvorm voor beschermd wonen met een gerefomeerde grondslag. Dat is bijvoorbeeld merkbaar in het bidden en danken voor de maaltijd en het lezen uit de Bijbel. Christelijke normen en waarden zijn leidend voor de manier waarop personeel en bewoners met elkaar omgaan. Veel bewoners gaan op zondag naar de nabijgelegen kerk of naar een van de andere kerken in Assen.

 

 

Woonvorm Lutherhof
M.L. Kingweg 56
9403 PW Assen

t 088-892 01 90
f 088-892 01 91
e lutherhof@eleos.nl