Vrienden van Eleos

In 2018 is Vrienden van Eleos opgericht. Vrienden van Eleos is vooral bedoeld om ‘de extra’s’ voor onze cliënten mogelijk te maken.

In ons werk zijn we financieel afhankelijk van bijdragen van zorgverzekeraars en gemeenten. Het geld dat we van hen ontvangen is specifiek bedoeld voor de behandeling en begeleiding van onze cliënten. Maar er zijn ook nieuwe initiatieven die we graag willen ontplooien waar we geen geld voor krijgen. Kijk maar eens op www.vriendenvaneleos.nl. U kunt zich hier ook aanmelden als Vriend van Eleos.

Eleos heeft een ANBI-status

Uw giften aan Eleos zijn aftrekbaar voor de belasting. Neem voor details hierover contact op met welkom@eleos.nl.

Bank: NL63 ABNA 0929 7179 45 o.v.v. Vrienden van Eleos

RSIN: 808370510