Psychomotorische therapie (PMT)

Bij Eleos kun je werken aan herstel van psychische problemen. Dat doen we met verschillende vormen van therapie. Psychomotorische therapie (PMT) is er daar een van. Bij psychomotorische therapie gaan we uit van wat je lichaam aangeeft en gebruiken we fysieke activiteiten als therapiemiddel.

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapie en een behandelmethode voor psychische problemen. Als je last hebt van psychische problemen, is dat lichamelijk ook te merken. Bij PMT sta je stil bij de signalen die je lichaam geeft. Ook leer je lichaamssignalen en –ervaringen herkennen en ga je daar betekenis aan geven. Zoals je bij gedragstherapie werkt aan je psychische problemen door te praten, doe je dat bij PMT door te bewegen. Het is voor psychomotorische therapie niet nodig dat je een sportieve achtergrond hebt. Ook als je niet zo sportief bent, kan deze therapie geschikt zijn voor jou.

Over psychomotorische therapie (PMT)

Bij psychomotorische therapie doen we allerlei verschillende activiteiten en oefeningen, bijvoorbeeld rondom lichaamshouding, ademhaling en lichaamsbeleving. Tijdens deze activiteiten doe je ervaringen op, die je vervolgens met een psychomotorisch therapeut bespreekt. Deze therapeut helpt je om de geleerde vaardigheden toe te passen, bijvoorbeeld thuis of op school.

Je kunt psychomotorische therapie inzetten voor verschillende doelen. Je kunt met PMT bijvoorbeeld werken aan:

  • het leren omgaan met emoties;
  • het vergroten van je zelfvertrouwen en weerbaarheid;
  • een positievere beleving van je lichaam;
  • een positiever zelfbeeld;
  • het leren omgaan met levensgebeurtenissen die veel stress veroorzaken van vroeger en nu;
  • het verbeteren van je sociale vaardigheden en het verminderen van sociale angst;
  • het opnieuw activeren van je lichaam (na een periode van inactiviteit, zie ook Moodcamp).

Psychomotorische therapie (PMT) voor kinderen

Psychomotorische therapie is ook erg nuttig voor het herstel van kinderen en jongeren. Je kind kan met PMT bijvoorbeeld leren omgaan met boosheid en andere gevoelens. Ook het leren herkennen van de eigen grenzen of die van een ander kunnen op deze manier geoefend worden. Bij PMT leert een kind door te doen. Als je kind gepest wordt, dan is het prettig als je hem of haar kunt leren om weerbaar te worden. Door verschillende oefeningen leert je kind hoe hij of zij kan omgaan met pesters.

Doelgroep en werkwijze

Psychomotorische therapie is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar.

Voor psychomotorische therapie maken we meestal gebruik van een kleine gymzaal. In deze zaal is er ruimte genoeg om te bewegen. PMT wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. De grootte van de groep is afhankelijk van het aanbod en jouw hulpvraag. Bij psychomotorische therapie werk je in een veilige omgeving aan je herstel. Je kunt experimenteren met nieuwe ervaringen en ander gedrag.

In de groep ga je actief op zoek naar waar jouw psychische problemen zitten. Je zoekt bepaalde emoties, zoals angst, op door te bewegen. Jouw angststoornis heeft ook effect op hoe je beweegt. Dit maken we met PMT zichtbaar. We zoeken dus de emotie en de lichamelijke spanning op, zodat je die kunt herkennen en er iets aan kunt doen. Dat is natuurlijk best spannend, dus we werken op een veilige manier met je; we gaan voorzichtig met je emoties en spanningen om. Het zoeken naar die spanning en emotie kan spannend zijn. We maken daarbij gebruik van verschillende oefeningen en methoden.

Bij PMT gebruiken we bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte activiteiten. Bewegingsactiviteiten zijn sportieve activiteiten. Dit zijn sportieve oefeningen die je helpen om makkelijker of meer te bewegen; hierin doe je allerlei ervaringen op. Met lichaamsgerichte activiteiten bedoelen we oefeningen die je helpen om je te ontspannen, zoals ademhalingsoefeningen of ontspanningsoefeningen. Het is voor psychomotorische therapie niet noodzakelijk dat je een sportieve achtergrond hebt. Ook als je niet zo sportief bent, kan deze therapie geschikt zijn voor jou.

Werkwijze bij Eleos

We bieden bij Eleos op sommige locaties psychomotorische therapie aan. Als je denkt dat PMT voor jou of je kind een geschikte therapievorm is, dan kun je dit aangeven tijdens je intakegesprek (of vervolggesprek). We bekijken samen met jou hoe PMT kan bijdragen aan je herstel.