Opname ggz

Wanneer het omgaan met klachten zoveel moeite kost dat je jezelf nauwelijks staande houdt, behoort klinische opname bij Eleos tot de mogelijkheden. In ons gespecialiseerde behandelcentrum de fontein kun je terecht voor tijdelijke opname in de ggz.

Opname ggz

Bij opname in de ggz verblijf je voor behandeling in de fontein. Opname is een intensieve behandeling en wordt ingezet als een ambulante behandeling niet voldoende blijkt. De opnameduur is altijd zo kort mogelijk. De zorg voor en na deze behandeling wordt door een ander behandelteam van Eleos of een andere instelling geboden.

Wanneer moet ik me laten opnemen?

Opname in de ggz kan nodig zijn wanneer je psychische problemen zodanig groot zijn dat het je leven ontwricht en ambulante behandeling niet effectief genoeg is. Klinische opname kan vrijwillig zijn of gedwongen. Als je zelf de keuze maakt om opgenomen te worden, noemen we dat vrijwillige opname. Als de keuze tegen je wil in wordt gemaakt, spreken we van gedwongen opname. Opname in een ggz-instelling of PAAZ (psychiatrisch afdeling algemeen ziekenhuis) is meestal een vrijwillige keuze. Met jouw toestemming en in overleg met hulpverleners en betrokkenen bekijken we of vrijwillige opname in de ggz een optie is. Met vrijwillige opname proberen we verergering van een crisis te voorkomen.

In sommige gevallen is gedwongen opname in de ggz noodzakelijk. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer iemand door psychiatrische problemen een gevaar is voor zichzelf en/of anderen. Op deze website van Rijksoverheid vind je meer informatie over gedwongen opname.

Opname depressie en angststoornis bij De Bedding

Een zware depressie of een ernstige angststoornis kan grote impact hebben op je leven. Wanneer je jezelf nauwelijks staande kunt houden en andere behandelingen niet voldoende helpen, kan vrijwillige opname in de ggz een optie zijn.

Wat levert het op?

Wanneer je wordt opgenomen, kijken we samen met jou naar wat er aan de hand is en stellen we een behandelplan op. Je hebt gesprekken met behandelaren, hulpverleners en verpleegkundigen. In sommige gevallen schrijven we ook medicijnen voor. Tijdens de klinische opname begeleiden en behandelen we je om stabiel te worden en om tot rust te komen.

Wanneer je klachten afnemen en de situatie weer veilig is, kun je terug naar huis. Na je opname kan Eleos je nog verdere hulp bieden. Een opname is vaak een ingrijpende gebeurtenis. We proberen het verblijf daarom ook altijd zo kort mogelijk te houden.

Kosten (vrijwillige) opname psychiatrie

Je zorgverzekeraar vergoedt de eerste 3 jaar van een opname in een ggz-instelling. Wanneer langere opname in de ggz nodig is, vergoedt de Wlz (Wet langdurige zorg) de kosten voor verblijf, behandeling en zorg. Je hebt dan wel een indicatie nodig. Deze kun je aanvragen bij het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg).

Aanmelden opname ggz

Aanmelding voor opname in de ggz kan alleen met een verwijzing van de huisarts of een andere ggz-instelling. Je kunt dit formulier gebruiken om jezelf aan te melden of je te laten verwijzen naar de fontein. De fontein biedt ook crisisopnames. Dit kan alleen als er een huisarts of het crisisteam van Eleos of een andere ggz-instelling bij de situatie betrokken is.

Klik hier voor meer informatie over de fontein.