Opname

Wanneer het omgaan met klachten zoveel moeite kost dat je jezelf nauwelijks staande houdt, biedt Eleos hulp op de fontein. In ons gespecialiseerde behandelcentrum kun je terecht voor tijdelijke opname.

Bij een opname verblijf je voor behandeling in de fontein.  Het is altijd een afgebakend stuk intensieve behandeling. Opname gebeurt alleen als behandeling niet zonder opname plaats kan vinden.  De opnameduur is afhankelijk van het type behandeling die wordt geboden maar is altijd zo kort mogelijk. Op afdeling de Bedding van enkele dagen tot maximaal drie maanden, op afdeling de Spreng maximaal zes maanden.  De zorg voor en na deze behandeling wordt door een ander behandelteam van Eleos of een andere instelling geboden.  Aanmelding voor behandeling bij de fontein kan alleen via de huisarts. De fontein biedt ook crisisopnames. Dit kan alleen als er een huisarts of het crisisteam van Eleos of een andere ggz-instelling bij de situatie betrokken is.

Klik hier voor meer informatie over de fontein.