Thuisbegeleiding

Wanneer je vastloopt thuis, in je werk of in relaties dan is het fijn wanneer er iemand achter je staat. Eleos kan je een steun in de rug geven door thuisbegeleiding. Met deze begeleiding helpen we je bij jou thuis, in je eigen omgeving, zodat je weer grip op je leven krijgt.

Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding betekent dat je begeleiding krijgt bij jouw hulpvraag in je eigen thuissituatie. Met thuisbegeleiding werken we bijvoorbeeld een goede structuur van je dag, je sociale contacten of je leefstijl. Soms hebben je problemen te maken met psychische klachten; dan helpen wij je om ze te herkennen en te leren hanteren. Zo krijg je met thuisbegeleiding weer grip op je leven en kun je ruimte maken voor een volgende stap.

We helpen je bijvoorbeeld om:

  • te leren hoe je de problemen die je ervaart, hanteerbaar te maken;
  • te ontdekken wat je problemen betekenen voor de manier waarop je in het leven staat en welke rol jouw geloof daarbij speelt;
  • de relatie met je familie, vrienden en (kerkelijke) omgeving te herstellen;
  • jouw situatie op het gebied van wonen, werk, school en financiën te verbeteren;
  • je leefstijl te veranderen.

Thuisbegeleiding wordt soms ook gespecialiseerde thuisbegeleiding of specialistische begeleiding thuis genoemd. Maar thuisbegeleiding is in principe altijd gespecialiseerd. Gespecialiseerde thuisbegeleiding of specialistische begeleiding thuis is dus een beetje dubbelop. Vroeger werd thuisbegeleiding ook wel gespecialiseerde verzorging genoemd. Vanaf 2009 gebruiken we alleen nog de term ‘thuisbegeleiding’.

Thuisbegeleiding bij autisme

Psychische stoornissen zoals autisme, kunnen een grote impact hebben op je dagelijkse leven. Als je autisme hebt, word je vaak zichtbaar of onzichtbaar gehinderd door je stoornis. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je extra moeite hebt om je vrije tijd goed in te delen. Of heb je mogelijk vragen over je diagnose of woon- of werksituatie.

Thuisbegeleiding jeugd

Wanneer je kind vastloopt in de thuissituatie, kan thuisbegeleiding een oplossing zijn. Bij thuisbegeleiding komt er een begeleider van Eleos thuis. Samen met die begeleider stellen we doelen op om het functioneren van je kind thuis te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over behoefte aan structuur of over relaties thuis.

Voor meer informatie over thuisbegeleiding jeugd, kun je direct contact opnemen met thuisbegeleiding in jouw regio:

Onze aanpak

Afhankelijk van jouw doelen en wensen komt een begeleider van Eleos een paar keer per week bij je thuis voor een gesprek. Maar je kunt hem of haar ook bellen of mailen wanneer je vragen hebt of wanneer je iets lastig vindt. De begeleider helpt je bijvoorbeeld met het aanbrengen van structuur in je dag of week, het plannen en uitvoeren van taken en het onderhouden en opbouwen van sociale contacten. Ook als het gaat om werk, vrijetijdsbesteding en administratie kunnen we je ondersteunen.

Direct contact opnemen

Voor meer informatie kun je direct contact opnemen met thuisbegeleiding in jouw regio:

Eleos kan je ondersteunen met praktische thuisbegeleiding. Ons doel is om de situatie voor jou en voor de mensen om je heen hanteerbaar te maken.