ACT – Acceptance Commitment Therapy

Blijf je vastlopen in negatieve gedachten, emoties en herinneringen? En blijven ze jouw leven bepalen ondanks de behandelingen die je al hebt gevolgd? Dan kan Acceptance Commitment Therapy (ACT) je helpen. Want weet dan dat Eleos er voor je is

Wat is ACT?

ACT  kan je helpen wanneer je al langer worstelt met emoties, gedachten en klachten die maar moeilijk te accepteren zijn. Denk aan depressieve gedachten, angstgedachten of chronische pijn. ACT is in de ggz een vorm van therapie die je helpt om de problemen die je ervaart te aanvaarden en leert je hoe je met je klachten kunt omgaan. In deze behandeling onderzoek je met een behandelaar van Eleos hoe je hiermee om kunt gaan. Bijvoorbeeld door ruimte te maken voor vervelende ervaringen, door afstand te nemen van je gedachten en meer stil te staan bij wat je echt belangrijk vindt.

Oefeningen

In deze behandeling onderzoek je wat je kwetsbaar én wat je sterkt maakt. Dit doe je in gesprekken en door allerlei oefeningen. Binnen de ACT zijn er veel oefeningen beschikbaar. De therapeut bepaalt op basis van je klachten welke oefeningen het beste bij je passen. Stap voor stap zul je ontdekken wat jij belangrijk vindt in je leven. Wat jouw normen en waarden zijn. Je leert hierdoor om minder te doen wat je eigenlijk niet wilt én om meer te doen wat wel bij je past. Uit onderzoek blijkt dat ACT je persoonlijke veerkracht en eigenwaarde vergroot. En dat je klachten milder en dragelijker worden, omdat je ze leert aanvaarden.

Ook ACT in groepsvorm

In de ACT-groep onderzoek je samen met andere deelnemers wat je kwetsbaar én wat je sterk maakt. Dit doe je in gesprekken, maar ook door oefeningen. Je leert van jezelf, maar ook van anderen. Stapje voor stapje ontdek je wat jij belangrijk vindt in het leven. Wat jouw normen en waarden zijn. Je leert bijvoorbeeld om minder te doen wat je eigenlijk niet wilt én juist meer te doen wat bij jou past. Uit onderzoek blijkt dat ACT je persoonlijke veerkracht en eigenwaarde vergroot. En dat je klachten milder en dragelijker worden, omdat je ze leert aanvaarden.

Je kunt in behandelcentrum de fontein deelnemen aan de ACT-groep.