Deeltijdbehandeling

Soms komt het voor dat jongeren steeds minder naar school komen. Bijvoorbeeld omdat ze rondlopen met problemen waar ze zelf en met behulp van hun ouders niet meer uitkomen. Schooluitval kan een blijvend gevolg zijn. Er is intensieve deskundige hulp nodig om hen weer terug naar school te begeleiden.

Deeltijdbehandeling

Voor deze jongeren bieden wij een deeltijdbehandeling in combinatie met onderwijs. Op de behandellocatie in Ede of Dordrecht wisselt de jongere dagdelen behandeling af met dagdelen school. We richten ons met de behandeling zowel op de jongere als op het gezin. Gemiddeld duurt de behandeling twaalf weken. De avonden, nachten en weekenden is de jongere gewoon thuis. Het onderwijs wordt in nauw overleg met de eigen school gegeven.

Voor wie

De deeltijdbehandeling is bedoeld voor jongeren op het voortgezet onderwijs met psychiatrische problemen als angst- en dwangstoornissen, stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen. Alle jongeren met een verwijzing van de huisarts of het jeugdteam kunnen zich aanmelden.

Door wie

Een multidisciplinair en flexibel inzetbaar team van hulpverleners en docenten van Eleos, De Hoop en RefSVO.