Psycho-educatietraining autisme

Wanneer je een vorm van autisme hebt, heeft dit grote impact op jouw leven en relaties. Je kunt je hierdoor onbegrepen en eenzaam voelen. Maar ook voor je naasten is het soms lastig om tot jou door te dringen. Om jou te bemoedigen en te steunen. In deze groepsbehandeling leren jij en je naasten hoe jullie hierin samen een weg kunnen vinden.

Wat is groepsbehandeling?

Samen met anderen en hun naasten, woon je bijeenkomsten bij. Hierin krijgen jullie informatie over wat autisme is, hoe het werkt en welke problemen jullie hierbij kunnen ervaren. Maar je krijgt ook praktische tips over hoe je kunt omgaan met de verschillen en de problemen die je ervaart. Hier kun je thuis mee aan de slag gaan. Daarnaast is er ruimte om met de groep te delen waar jullie tegenaan lopen.

Samen een weg vinden

Dankzij de inzichten die jullie in de bijeenkomsten opdoen, vinden jullie een manier om beter met elkaar om te gaan. Om elkaar beter te begrijpen en om rekening te houden met elkaar en elkaars verschillen. Daarnaast is het fijn om te ervaren dat jullie niet de enigen zijn die ergens mee worstelen. Dat er anderen zijn die begrijpen wat jullie doormaken. En dat je elkaar kunt steunen in de stappen die je maakt.