EMDR

Een nare ervaring zoals een verkeersongeval of geweldsmisdrijf kan je leven beïnvloeden. Ook ervaringen zoals pesterijen of incest kunnen van invloed zijn op je ontwikkeling. Bijvoorbeeld omdat je angsten of gedrag hebt ontwikkeld waarmee jij of je omgeving geen raad weten. EMDR kan dan helpen om de klachten die je ervaart te verminderen.

Wat is EMDR?

EMDR is een behandelmethode die je helpt om een trauma te verwerken. Een trauma kan, eenvoudig gezegd, de samenwerking tussen de hersenhelften verbreken. Die verbinding is juist belangrijk voor de verwerking van een trauma. EMDR zorgt ervoor dat die samenwerking weer ontstaat. Onderzoek wijst uit dat EMDR inderdaad zorgt voor een betere traumaverwerking.

In deze video leggen we uit wat EMDR is en hoe het werkt.

EMDR behandeling

De afkorting EMDR betekent ‘eye movement desensitization and reprocessing’. Het is een methode die zich richt op oogbewegingen. Tijdens een EMDR behandeling roep je een voorstelling van het trauma op. Hierdoor komt de herinnering in je kortetermijngeheugen te liggen. Het kortetermijngeheugen noemen we ook wel het werkgeheugen. Ondertussen stimuleert jouw behandelaar de activiteit tussen beide hersenhelften. Bijvoorbeeld door je te vragen om de vingerbewegingen van je behandelaar te volgen. Of door in een koptelefoon afwisselend tikjes in je rechter- of linkeroor te laten horen.

Doordat je je moet focussen op de bewegende vingers of tikjes en de traumatische gebeurtenis tegelijk, moet het kortetermijngeheugen veel informatie verwerken. Het is zelfs zoveel informatie, dat de traumatische gebeurtenis steeds meer vervaagt en zijn emotionele lading verliest. Hierdoor ben je vaak in staat om anders over die gebeurtenis te denken. Je voelt je steeds minder angstig en somber. Vaak zijn er meerdere EMDR behandelingen nodig om de klachten die je ervaart te verminderen.

Is EMDR gevaarlijk?

EMDR is niet gevaarlijk wanneer de behandeling wordt uitgevoerd door ervaren EMDR therapeuten. EMDR kan gevaarlijk zijn wanneer een onervaren begeleider het protocol niet goed opvolgt. Er kunnen dan bijvoorbeeld nieuwe trauma’s bij je naar boven komen, waar je vervolgens niet de juiste nazorg voor krijgt. Eleos heeft ervaren EMDR therapeuten in dienst.

EMDR bij kinderen

Heeft je kind moeite met het verwerken van een traumatische gebeurtenis? Ook dan kan EMDR helpen. EMDR helpt bij het vervagen van de traumatische ervaring, waardoor het de emotionele waarde verliest. EMDR kan soms al op jonge leeftijd worden ingezet, eventueel in combinatie met andere behandelingen.

Wanneer werkt EMDR niet?

EMDR is een effectieve behandelmethode bij bijvoorbeeld PTSS, maar werkt niet altijd. EMDR kan om een aantal redenen niet of minder effectief zijn:

  • Je wilt niet in contact komen met je gevoelens. Het voordeel van EMDR is dat je niet heel uitgebreid over je trauma en gevoelens hoeft te praten. Maar om EMDR succesvol toe te kunnen passen, moet je wel bereid zijn om traumatische herinneringen op te roepen.
  • Je hebt last van een persoonlijkheidsstoornis. Een persoonlijkheidsstoornis kan er voor zorgen dat je je minder goed kunt focussen. Dit kan er voor zorgen dat EMDR therapie minder goed werkt.
  • Je hebt traumatische herinneringen volledig geblokkeerd. EMDR kan minder goed werken wanneer je je niks meer herinnert van het trauma.
  • Het trauma is erg complex. EMDR kan bij complexe trauma’s soms maar beperkt werken. Vaak zijn er dan ook andere vormen van behandeling nodig.
  • Je gevoelens gezien de situatie zijn normaal. Schuldgevoelens omdat je bijvoorbeeld iemand pijn hebt gedaan, zullen niet verminderen.
  • Je gebruikt medicijnen die (deels) je gevoelens onderdrukken. Hierdoor kun je nare ervaringen soms minder volledig verwerken.

Nadelen EMDR therapie

EMDR-therapie kent weinig risico’s, maar de effecten van EMDR kunnen na de behandeling nog wel even doorwerken. Dit kan een aantal nadelen hebben:

  • Door het terughalen van beelden, kun je tijdens de behandeling last krijgen van angstige gevoelens. Hier kun je nog enige tijd na de behandeling last van hebben.
  • Na de behandeling kunnen er nieuwe beelden en gevoelens bij je naar boven komen.

Je kunt dus even een ‘rotgevoel’ hebben na een EMDR sessie. De meeste bijwerkingen van een EMDR behandeling zijn na drie dagen verdwenen.

EMDR therapie kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten van EMDR therapie volledig. Wel moet er bij jou dan zijn vastgesteld dat je een post traumatische stressstoornis hebt. De kosten worden eerst verrekend met je eigen risico. Lees hier meer over kosten en vergoeding.