Psychodiagnostisch onderzoek

Waarom levert de behandeling niet het gewenste resultaat? Waarom val ik telkens terug in dezelfde klachten? Soms is het goed om de tijd te nemen om zorgvuldig te kijken wat er aan de hand is. Je intaker of behandelaar kan dan voorstellen om een psychodiagnostisch onderzoek te doen. Wat kun je daarvan verwachten?

Psychodiagnostisch onderzoek geeft meer inzicht in hulpvraag

Soms is er onderzoek nodig om een goede diagnose te stellen. Maar nog belangrijk dan de diagnose is dat we beter begrijpen wie jij als unieke persoon bent. Met deze kennis gaan we in gesprek over welke hulp het beste bij jou past.

Dit houdt een psychodiagnostisch onderzoek in:

Je gaat samen met de onderzoeker een proces aan waarin we jou beter gaan begrijpen. Daarmee krijg je zelf ook meer inzicht en begrip van wat er speelt. Daarbij kijken we niet alleen naar de klachten in het hier en nu. We kijken ook naar wat je heeft gevormd. We onderzoeken hoe de interactie verloopt met de mensen die voor jou belangrijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek bespreken we met jou. En als je dat wilt betrekken we je naasten daarbij. De conclusies leggen we vast in een verslag. Psychodiagnostisch onderzoek wordt ook wel aanvullend onderzoek genoemd.

Verschillende vormen van psychodiagnostisch onderzoek

 • Classificerend onderzoek: welke diagnose past het beste bij jouw klachten?
 • Persoonlijkheidsonderzoek: welke persoonlijkheidskenmerken heb je? Hoe heeft je persoonlijkheid zich tot nu toe ontwikkeld? Zijn er kwetsbaarheden of emotionele blauwe plekken die je beïnvloeden? Hoe ga je om met emoties en met stress?
 • Intelligentieonderzoek: we onderzoeken het intelligentieniveau met sterke en minder sterke vaardigheden.
 • Ontwikkelingsonderzoek: hoe heb je je van jongs af aan ontwikkeld en hoe is het beloop van je klachten?
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek: hoe zijn de onderlinge relaties in het gezin? Heeft dat invloed op je klachten? Heeft dat invloed op je klachten en hoe hebben jouw klachten invloed op het gezin? Wat zijn de sterke kanten van jou en je gezin en hoe kunnen jullie elkaar helpen?
 • Neuropsychologisch onderzoek: in een neuropsychologisch onderzoek kijken we onder andere naar aandacht, geheugen, flexibiliteit en planningsvaardigheden. Wat zijn de sterke en zwakke kanten van je brein? Zijn er kwetsbaarheden waardoor je minder goed functioneert?
 • Onderzoek door een arts: Kunnen je psychische klachten worden verklaart door lichamelijke oorzaken?

Soms is er sprake van een combinatie van deze onderzoeken.

Samen met je behandelaar stel je vast dat psychodiagnostisch onderzoek nodig is

Samen bepalen jullie waar het onderzoek zich op richt. Welke vragen heb jij? Wat hoop je te ontdekken in dit onderzoek? Daarna word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Meestal is de onderzoeker iemand anders dan de behandelaar. Soms wordt gevraagd of je vooraf enkele vragenlijsten invult. Tijdens het kennismakingsgesprek bepreek je waarom je een psychodiagnostisch onderzoek aanvraagt. Je vertelt wat de belangrijkste klachten zijn. En je geeft aan wat je wilt bereiken. Dit zijn misschien vragen van jezelf, maar ze kunnen ook van je partner, ouder of behandelaar zijn.

De onderzoeker kan verschillende onderzoeksmethoden toepassen

Dit hang af van de onderzoeksvraag. De onderzoeksmethoden zijn bijvoorbeeld:

 • gesprekken en interviews, met jou, je partner, ouders en/of naasten;
 • invullen van vragenlijsten;
 • afnemen van testen;
 • uitvoeren van kleine taken;
 • maken van een tekening of het vertellen van een verhaal.

Het is waardevol als je naasten betrekt  bij het psychodiagnostisch onderzoek

Je ouders kunnen bijvoorbeeld vertellen over hoe jij als kind was. Je partner kan bijvoorbeeld vertellen  over hoe jij thuis bent. Ben je al in behandeling? Dan betrekken we je behandelaar zoveel mogelijk bij het psychodiagnostisch onderzoek.

De duur van het onderzoek

Afhankelijk van je vragen bestaat een onderzoek uit verschillende onderzoeksafspraken. Een onderzoeksafspraak varieert van 1 uur tot 1 dagdeel. Na een testsessie kan de onderzoeker jou (en je behandelaar) informeren over de voorlopige uitslagen om samen na te denken wat dit betekent voor jou en het verdere onderzoek. De looptijd van het onderzoek kan variëren afhankelijk van het type onderzoek en de onderzoeksvragen. We streven naar een maximale duur van 2 maanden.

De uitkomsten bespreken we met jou en jouw behandelaar

De onderzoeker bekijkt en analyseert de resultaten. De resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek worden teruggekoppeld aan jou, je behandelaar / intaker. Het beste is om hier ook een naaste bij uit te nodigen. In dit gesprek wordt veel besproken en het kan emotioneel zijn. Het is fijn om iemand naast je te hebben die mee kan denken, vragen kan stellen en met wie je later door kunt praten. De onderzoeker verwerkt de  uitkomsten in een verslag die je mee krijgt. Samen denk je na over de vervolgstappen die je kunt zetten.

De resultaten en het verslag zijn privé

De uitkomsten van het onderzoek zijn alleen bestemd voor jou, en als je minderjarig bent je ouders. We delen alleen de resultaten en het verslag als jij daarvoor toestemming geeft. Ze komen wel in je elektronisch patiëntendossier van Eleos. Alleen behandelaren die betrokken zijn bij jouw behandeling kunnen de resultaten en het verslag inzien.

Een psychodiagnostisch onderzoek is intensief

Het vraagt van jou om een actieve inbreng. Dat houdt in dat je goed uitgerust bent tijdens de gesprekken. En draag je een bril? Neem dan je bril mee naar de afspraken. We vragen je om geen alcohol te drinken of drugs te gebruiken. Alcohol en drugs beïnvloeden de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek negatief. Wanneer je medicijnen gebruikt overleg je met de onderzoeker en/of arts of dit van invloed kan zijn op het onderzoek. En of je de medicijnen juist wel of niet vooraf moet innemen.