Begeleid wonen

Wanneer je merkt dat je klachten ervoor zorgen dat je niet meer thuis kunt wonen, kun je bij Eleos begeleid wonen. We hebben locaties door heel Nederland.

Als het door je klachten thuis niet meer gaat, kun je bij Eleos begeleid wonen. Je komt dan een tijdje op een locatie van Eleos wonen. Je krijgt daar je eigen kamer en gaat samen met een begeleider aan de slag om je problemen hanteerbaar te maken.

Samen gaan we op weg naar herstel. We helpen je bijvoorbeeld om je leefstijl te veranderen of om te leren omgaan met relaties. Ook kunnen we je helpen om je situatie rondom werk en financiën te verbeteren.

Je blijft onderdeel van de samenleving

Onze locaties voor begeleid wonen staan altijd in een gewone woonwijk en zijn van buiten niet te onderscheiden van gewone woonhuizen. De uitvoering van de woningen wisselt per locatie. Afhankelijk van je behoefte en zelfstandigheid is de woning voorzien van eigen sanitair en een keuken.

Je ontdekt wat je leven waarde geeft

En je ontdekt waar jouw talenten en mogelijkheden liggen. Daarom ondersteunen we je bij het vinden van goede dagbesteding. Dat kan betaald werk zijn, maar ook een hobby of vrijwilligerswerk.

Sociale contacten zijn belangrijk

We kunnen familie, vrienden, gemeenteleden of een dominee betrekken bij jouw herstel. We stimuleren je om contacten te leggen of om deze in stand te houden. Ook de contacten met medebewoners kunnen bevorderend zijn voor je herstel.

Begeleid wonen wordt betaald uit de Wlz of de Wmo

Je hebt daarom een beschikking of indicatie van het zorgkantoor of je gemeente nodig. Komt de  beschikking van het zorgkantoor dan worden de kosten betaald door de Wet langdurige zorg (Wlz). Krijg je de beschikking van je gemeente dan worden de kosten betaald door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Bij een Wlz-indicatie kun je een beroep doen op cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner helpt jou en je naaste bij het regelen van allerlei zaken als dat zelf niet (meer) lukt. Je kunt cliëntondersteuning aanvragen via een zorgkantoor of bij een organisatie voor cliëntondersteuning in jouw regio.

Dit zijn de 4 stappen voor begeleid wonen

Begeleid wonen kan vaak bij jou in de buurt. We hebben locaties in heel Nederland. Neem contact op met de locatie van je voorkeur.

1. Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Je krijgt dan een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners

2. Je vraagt een beschikking bij het zorgkantoor of gemeente aan

We helpen je als dat nodig is om de juiste papieren aan te vragen.

3. We maken een afspraak voor een intakegesprek

Tijdens een intake bespreken we wat jij nodig hebt en hoe begeleid wonen jou kan helpen.

4. We stellen samen een begeleidingsplan op

In het begeleidingsplan staan algemene afspraken en afspraken over hoe we met jou gaan werken aan herstel. Zowel jij als je persoonlijk begeleider zetten hier een handtekening onder.

Meer weten over begeleid wonen bij Eleos?

Download de folder over begeleid wonen hier.