Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Depressie, dwangklachten, angst- of stressstoornis: ze kunnen ervoor zorgen dat je vastloopt. Thuis, in je werk, maar ook in je geloof. Eleos kan je dan helpen. Bijvoorbeeld met cognitieve gedragstherapie. Hierdoor worstel je niet meer alleen, maar komt er iemand naast je staan.

Wat is cognitieve gedragstherapie (CGT)?

Bij cognitieve gedragstherapie combineren we twee vormen van psychotherapie: gedragstherapie en cognitieve therapie. Het is een vorm van behandeling waarbij we de gedachten en het gedrag die de problemen veroorzaken bespreken en behandelen. Je onderzoekt waarom en wanneer bij jou angst, somberheid of negatieve gedachten ontstaan. En wat het effect hiervan is op je gedrag en de manier waarop je in je leven staat.

Cognitieve gedragstherapie helpt je om problemen die je ervaart, hanteerbaar te maken. Maar ook om de relatie met je naasten en je (kerkelijke) omgeving te herstellen of te verbeteren. Zo krijg je weer grip op je leven. En kun je ruimte maken voor een volgende stap. Cognitieve gedragstherapie kan worden ingezet bij verschillende psychische stoornissen, zoals een depressie of een angststoornis.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich op het veranderen van gedrag. Je gedrag heeft namelijk veel invloed op hoe je je voelt. Met een therapeut breng je het problematische gedrag in kaart en bespreek je wanneer je dit gedrag vertoont. Daarna leert de therapeut je hoe je op een andere, betere manier met bepaalde situaties kunt omgaan.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie richt zich op je gedachten (cognities) en je emoties. Negatieve denkpatronen kunnen leiden tot sombere of angstige gevoelens. Samen met je therapeut onderzoek of je manier van denken correct is. Misschien ben je wel teveel geneigd om veel dingen in je leven te bekijken vanuit een negatieve gedachtegang. De therapeut helpt je dan om meer realistisch en positiever te denken.

Cognitieve therapie en gedragstherapie vormen dus een goede combinatie. Door ander gedrag verander je je gedachtes en gevoelens en door andere gedachtes verander je je gedrag.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) bij angst

Bij een angststoornis spelen gedachtes, opvattingen en ideeën over jezelf, de toekomst en de wereld om je heen een belangrijke rol. Wanneer je last hebt van een angststoornis, heb je vaak te maken met angstwekkende gedachtes. Vaak probeer je die gedachtes en angstige situaties te vermijden, maar hierdoor houd je de angst in stand. Bij cognitieve gedragstherapie gedrag leer je die denk- en gedragspatronen te doorbreken. Ruim 70% van de mensen met een angststoornis reageert positief op deze vorm van behandeling.

Voor mensen bij wie een angststoornis al langere tijd hun leven beheerst, biedt Eleos een intensieve deeltijdbehandeling aan. Tijdens deze dagbehandeling ga je door middel van cognitieve gedragstherapie werken aan je problemen. Je komt hiervoor twee dagen per week naar behandelcentrum de fontein in Bosch en Duin. Lees hier meer over de deeltijdbehandeling angststoornis.

G-schema

Tijdens de therapie oefen je ook met andere denk- en gedragspatronen. De therapeut gebruikt daar verschillende oefeningen voor. Het G-schema is een van die oefeningen die we inzetten bij cognitieve gedragstherapie. Deze oefening helpt je om een verband te leggen tussen wat je denkt, voelt en doet. Op die manier ga je ook inzien welke gedachtes vervelende gevoelens oproepen. Een therapeut biedt laat je daarna met andere oefeningen inzien hoe je die niet-helpende gedachtes kunt ombuigen.

In het onderstaande schema zie je de 5 stappen van het G-schema. Onder elke stap vind je een korte omschrijving.

G-schema

Het G-schema uitgelegd

Effectiviteit cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een effectieve vorm van psychotherapie. Het werkt met name ook goed op de lange termijn. Cognitieve gedragstherapie werkt echter niet altijd. Iedereen is anders en de resultaten kunnen per persoon verschillen. Bij sommige mensen werken andere vormen van behandeling beter.