ACT Your Way – Acceptance Commitment Therapy Jongeren

Worstel jij met emoties, gedachten en klachten? Je kunt daarbij denken aan depressieve gedachten, angsten of chronische pijn. Met ACT your way onderzoek je hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je ze kunt accepteren.

ACT Your way is een  gedragstherapie speciaal gericht op jongeren.  Het bevordert de psychologische flexibiliteit van jongeren met angst- en stemmingsstoornissen. Daarbij ligt de focus op wat je kunt veranderen: je gedrag.

Je leert te accepteren door bijvoorbeeld:

 • ruimte te maken voor vervelende ervaringen;
 • afstand te nemen van je gedachten;
 • stil te staan bij wat je écht belangrijk vindt.

Bij ACT your way leer je deze dingen

 • je steekt energie in die dingen die je helpen te doen wat jij wilt;
 • je ontdekt wat belangrijk voor jou is (jouw waarden);
 • je kiest voor activiteiten die bij jou passen;
 • je pakt op wat je energie geeft en waar je jouw kwaliteiten in kan zetten;
 • je ontwikkelt vaardigheden om met stress en lastige situaties om te gaan.
 • je zet haalbare stappen om positieve ervaring op te doen.

Voor iedere bijeenkomst bereid je je voor

Je leest een hoofdstuk uit het werkboek ‘ACT your way’. En je beantwoordt de vragen. Dit kost je ongeveer 1,5 uur per week. Je doet in die tijd ook de aandachtoefeningen. Aan het eind van elke bijeenkomst vul je een korte evaluatie in .

Praktische informatie over ACT your way

 • wordt gegeven in Zwolle en Kampen;
 • is voor jongeren tussen de 16 en 25 jaar;
 • is een groepsbehandeling van maximaal 8 jongeren en 2 therapeuten;
 • heeft 12 bijeenkomsten van 2 uur;
 • voor de ACT your way-behandeling heb je een intakegesprek en aan het einde een evaluatiegesprek.