Interpersoonlijke therapie

Het verlies van je partner of je kind, een ingrijpend conflict of gebrek aan contact. Ze kunnen leiden tot depressieve gevoelens die ervoor zorgen dat je vastloopt in je leven, werk en relaties. Met interpersoonlijke therapie zoek je samen met Eleos een weg om met deze gevoelens en gedachtes om te gaan.

hoe werkt interpersoonlijke therapie?
Samen met een behandelaar van Eleos onderzoek je de oorzaak van de klachten die je ervaart. Wanneer zijn ze ontstaan, hoe ging het in de periode daarvoor? In een gesprek stellen we samen vast welke thema’s op jou van toepassing zijn. Denk aan het verlies van een dierbare, een tekort aan persoonlijke contacten of een grote verandering in jouw sociale rol.

gesprekken en oefeningen
In de sessies daarna ga je gericht aan de slag met de thema’s die van invloed zijn op jouw leven. Je voert gesprekken met je behandelaar. Soms doe je een oefening of krijg je een opdracht mee voor thuis. Gaandeweg leer je om de problemen die je ervaart, weer hanteerbaar te maken. Bijvoorbeeld door de relatie met je naasten of je (kerkelijke) omgeving te verbeteren. Of om meer grip te krijgen op je leven.