Behandeling psychische problemen jeugd

Psychische problemen onder de jeugd komen veel voor. Misschien ook bij jouw kind. Hij of zij is door deze problemen verstrikt geraakt in gedrag, gedachten en gewoonten waarmee het zelf en zijn omgeving geen raad meer weet.

Wanneer je kind zulke problemen heeft, kun je bij Eleos terecht. Eleos biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische, psychiatrische of psychosociale klachten of problemen.

Wat zijn psychische problemen?

Wanneer iets ‘psychisch’ is, gaat het over zaken die met de geest te maken hebben. Bij psychische problemen zijn er dus problemen met het denken, voelen, handelen of oordelen. Bijna iedereen heeft wel eens last van psychische problemen. Vaak is het een reactie op een bepaalde gebeurtenis, die vaak vanzelf weer weggaat. Wanneer de problemen bij je kind zodanig groot zijn dat hij of zij er echt last van heeft en het de ontwikkeling belemmert, spreken we van een ‘stoornis’. Je kind kan dan veel baat hebben bij behandeling.

Hoe herken je psychische problemen?

Psychische problemen onder de jeugd zijn niet altijd makkelijk te herkennen. Er zijn een aantal signalen waar je op kunt letten.

  • Je kind is snel geïrriteerd en prikkelbaar.
  • Je kind heeft veel last van stemmingswisselingen.
  • Het gedrag van je kind is een bepaalde periode sterk veranderd.
  • Je kind is agressief.
  • Je kind voelt zich continue onrustig.
  • Je kind hoort of ziet dingen die er niet zijn.
  • Je kind verwaarloost zichzelf.
  • Je kind gebruikt veel alcohol en/of drugs.

Psychische klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een scheiding, angsten, een verslaving, een traumatische ervaring of verlies van een naaste. Ook ADHD, een persoonlijkheidsstoornis of een stoornis in het autismespectrum kunnen ervoor zorgen dat je kind vastloopt. Welke klachten je kind ook ervaart, weet dat Eleos er is om te helpen. Houd er wel rekening mee dat een situatie minder ernstig kan zijn dan je denkt. Vraag om advies als je niet zeker weet of je kind psychische hulp nodig heeft.

Behandeling psychische problemen jeugd

Psychische problemen bij de jeugd zie je niet altijd aan de buitenkant, maar ze kunnen het dagelijks leven voor je zoon of dochter wel lastig maken. Zonder hulp kan je kind zich onbegrepen voelen en vastlopen. Ook voor jou als ouder kan dat zwaar zijn. Gelukkig zijn psychische klachten – net als lichamelijke klachten – vaak goed te behandelen.

Eleos helpt je zoon of dochter om weer sterker in het leven te staan. Om afscheid te nemen van oude gewoonten in het gedrag, of om op een goede manier om te gaan met klachten zodat ze verminderen of zelfs verdwijnen. We hebben meerdere locaties door heel het land waar kinderen en jongeren terecht kunnen voor behandeling.

Bekijk onze locaties.

Vergoeding psychologische hulp bij kinderen

Psychologische hulp voor kinderen en jongeren wordt vergoed door de burgerlijke gemeente. Je hebt dan een beschikking nodig, die je bij je gemeente aan kunt vragen. Als je meer wilt weten over beschikking en de kosten van psychische hulp bij kinderen, kun je contact opnemen met de gemeente waar je woont.