Psychotherapie

In je leven kun je te maken krijgen met negatieve emoties, angsten en onzekerheden. Hierdoor kun je verstrikt raken in gedrag, gedachten en gewoontes waarmee jij je geen raad meer weet. Psychotherapie kan dan helpen om hierin een positieve verandering teweeg te brengen. Bijvoorbeeld door je te laten zien dat er een andere weg is.

het doel van psychotherapie
Het doel van psychotherapie is om de psychische klachten die je ervaart te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Dit doe je in gesprekken die je met een psychotherapeut van Eleos voert. Eleos lost geen problemen voor je op. Maar wij kunnen je wel helpen om nare ervaringen anders te zien, om pijnlijke gevoelens te verwerken of om moeilijke situaties anders aan te pakken.

denken, voelen en handelen
De gesprekken die je voert gaan vaak over wat je denkt, voelt en hoe je handelt. Je krijgt hierdoor inzicht in hoe de klachten die je ervaart vaak samenhangen met dieper liggende problemen. Maar psychotherapie kan er ook voor zorgen dat je zelfvertrouwen of zelfstandigheid wordt versterkt. Of dat je emoties beter leert verwerken en uiten.