Psychotherapie

In je leven kun je te maken krijgen met negatieve emoties, angsten en onzekerheden. Hierdoor kun je verstrikt raken in gedrag, gedachten en gewoontes waarmee jij je geen raad meer weet. Psychotherapie kan dan helpen om hierin een positieve verandering teweeg te brengen. Bijvoorbeeld door je te laten zien dat er een andere weg is.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die bedoeld is om psychische klachten te verminderen en beter hanteerbaar te maken. Hier staan gesprekken met de hulpverlener centraal. Deze hulpverlener noemen we ook wel de psychotherapeut. De psychotherapeut lost niet zozeer problemen voor je op, maar helpt je om anders tegen nare dingen aan te kijken, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Denken, voelen en handelen

De gesprekken die je voert gaan vaak over wat je denkt, voelt en hoe je handelt. Je krijgt hierdoor inzicht in hoe de klachten die je ervaart vaak samenhangen met dieper liggende problemen. Maar psychotherapie kan er ook voor zorgen dat je zelfvertrouwen of zelfstandigheid wordt versterkt. Of dat je emoties beter leert verwerken en uiten.

Vormen van psychotherapie

Psychotherapie kent meerdere vormen. Eleos past een aantal van deze vormen van psychotherapie toe:

  • Cognitieve gedragstherapie. Bij deze vorm van therapie gaan we in op je manier van denken en handelen. We analyseren denk- en gedragspatronen en proberen bepaalde denkpatronen te doorbreken.
  • EMDR. Dit is een behandeling die je helpt om een traumatische ervaring te verwerken. Deze behandeling is erop gericht om de samenwerking tussen je hersenhelften te verbeteren.
  • Schematherapie. Tijdens schematherapie leer je voelen wat je behoefte is en leer je hoe je daar op een gezondere manier voor op kunt komen.
  • Interpersoonlijke therapie. Bij Interpersoonlijke therapie gebruiken we gesprekken en oefeningen om bepaalde problemen te behandelen. Tijdens de behandeling kijken we naar welke mensen belangrijk voor je zijn. Welke rol hebben zij gespeeld tijdens het ontstaan van je klachten?

Psychotherapie bij depressie

Een depressie heeft grote impact op je leven en het is belangrijk dat je op tijd hulp zoekt. Gelukkig is een depressie vaak goed te behandelen met psychotherapie. Met name Interpersoonlijke therapie (IPT) wordt vaak toegepast. Deze behandeling helpt je om een snelle oplossing te vinden voor de problemen die je ervaart. De behandeling is vaak kort.

Vergoeding

Psychotherapie wordt meestal helemaal of voor een deel vergoed vanuit de basisverzekering. Wel moet je eerst het eigen risico betalen. Daarnaast heb je voor een vergoeding een verwijzing van je huisarts nodig. De huisarts bepaalt verder ook of je in aanmerking komt voor basis-ggz of specialistische ggz.