Ambu+

Ambu+ is een combinatie van intensieve groepsbehandeling en verschillende vormen van therapie.

Ambu+ is een deeltijdbehandeling voor mensen in de regio Zuid-Holland met complexe persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling vindt plaats op maandag en donderdag op onze behandellocatie in Dordrecht, in een groep van 10 deelnemers.

Hoe ziet Ambu+ er uit?

  • 2 keer per week een sessie schematherapie in de groep;
  • 1 sessie vaktherapie: muziektherapie of creatieve therapie;
  • Individuele gesprekken;
  • Systeemgesprekken: gesprekken met jou en personen die belangrijk voor je zijn, zoals partner, kinderen, familieleden of vrienden;
  • Het behandelprogramma duurt 38 weken.

Wat is schematherapie?

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met (ernstige) psychische klachten. Het wordt meestal toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen. Het helpt je om (niet helpende-) patronen en stemmingen te ontdekken en begrijpen. Het geeft aanknopingspunten om deze patronen te  veranderen. Zowel op het gebied van gedachten en gedrag als op het terrein van gevoel. Het doel is dat jij steeds meer en beter gezonde keuzes kunt maken.

Lees hier meer informatie over schematherapie.

Is Ambu+ geschikt voor jou?

  • Je hebt één of meer persoonlijkheidsstoornissen;
  • Er is bijkomende problematiek, zoals angst- of stemmingsklachten;
  • Je bent op dit moment erg gevoelig voor stress;
  • Er zijn problemen op het gebied van relaties en contact met anderen;
  • Je ervaart problemen op verschillende levensterreinen zoals relaties, werk of dagbesteding, dagstructuur, vrije tijd of geloof.

Ambu+ is een intensieve behandeling

Je hebt het meest aan Ambu+ als je dat wat je geleerd hebt, kunt oefenen en toepassen in je dagelijks leven. We verwachten daarom dat je minimaal 8 uur per week dagbesteding hebt of daar op korte termijn naar toe wilt werken.

Wat is de route naar Ambu+?

Je bent al bij Eleos in behandeling

Als jij en je behandelaar denken dat Ambu+ wat voor jou is, kan je behandelaar overleggen met het Ambu+ team. Het Ambu+ team nodigt je uit voor een intake. We kijken of dit aanbod inderdaad het aanbod is wat jou op dit moment het beste helpt.

Je bent nog niet bij Eleos in behandeling

Je verwijzer kan je verwijzen naar de specialistische ggz van Eleos en op de verwijsbrief aangeven dat er een voorkeur is voor Ambu+. Eerst volgt een reguliere intake, waarbij we bekijken of Ambu+ een goede optie voor je is. Als dat zo is, kun je voor een vervolgintake worden uitgenodigd door het Ambu+ team. Tijdens de vervolgintake schatten we in of Ambu+ echt bij jouw hulpvraag past.