Systeemtherapie

In de systeemtherapie gaan we er vanuit dat we psychische klachten altijd in de context van je omgeving moeten zien. Wat is de invloed van je omgeving op je klachten en wat is de invloed van de klachten op je omgeving?

De omgeving wordt ook wel 'je systeem' genoemd. Meestal gaat zo'n systeem dan om je gezin of je partner. Systeemtherapie wordt daarom ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd.

Wanneer systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ingezet wanneer de opvoeding of relaties met naasten een grote rol spelen in de psychische klachten die een kind of volwassene ervaart. Bijvoorbeeld als er relatie- of gezinsproblemen zijn. Als we het systeem niet meenemen in de behandeling bestaat het gevaar dat de behandeling onvoldoende helpt. Bij aangemelde kinderen en jongeren wordt het systeem altijd betrokken.

Hoe werkt systeemtherapie?

Bij systeemtherapie gaan we in gesprek over jullie zorgen over elkaar. En ook over hoe jullie elkaar weer beter kunnen gaan begrijpen. En over wat er wél goed gaat. Daarna volgen gesprekken die soms individueel, soms met één gezinslid erbij en soms met het hele gezin worden gehouden. Wanneer jullie het gevoel hebben samen weer verder te kunnen, wordt de behandeling afgerond.