PRE-groep

Er bestaat een vermoeden dat je problemen hebt met je persoonlijkheid. Je bent daar nog niet voor behandeld. Ingeschat wordt dat een ambulante behandeling (waarbij je thuis blijft wonen en je gesprekken voert bij een behandelaar) jou niet voldoende zal helpen.

We bieden je dan op ‘de fontein’ de PRE-groep aan

In groepsverband onderzoek je jouw eigen problemen. Na afloop van de PRE-groep heb je jouw problemen helder. Dit helpt je in het maken van een juiste keuze voor een vervolgbehandeling.

 Dit is de PRE-groep

  • brengen we door psychologisch onderzoek en het therapieproces de persoonlijkheidsproblematiek in kaart;
  • krijg je voorlichting over persoonlijkheidsstoornissen, behandelopties en -inhoud zoals MBT of schematherapie (SFT);
  • ontdek je jouw eigen problematiek;
  • ga je aan de slag met een stabiliteitsplan of pas je deze aan;
  • betrekken we jouw persoonlijke netwerk;
  • werk je in de groep aan zelfreflectie, jouw zelfbeeld en het begrijpen, beheersen en uiten van emoties;
  • komen we tot een duidelijke indicatie en advies voor een vervolgbehandeling.

De PRE-groep is 1 dagdeel per week

Je komt hiervoor op donderdagmiddag naar ons behandelcentrum ‘de fontein’. De dag start om 13.00 uur en rond 15.30 uur sluiten we af. De duur van de PRE-groep is 3 maanden. Aan het eind kijken we samen met jou wat je bereikt hebt. We geven  een advies voor het vervolg.

Neem contact met ons op voor aanmelding en vragen

Je kunt ons bellen op telefoonnummer 088-892 02 60. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur ons een e-mail aanmeldingen.defontein@eleos.nl. We helpen je graag op weg naar herstel.