Schematherapie (SFT)

Loop je steeds vast in relaties? Denk je dat je een slecht mens bent en niemand van jou kan houden? Heb je last van stemmingswisselingen, woedeaanvallen of zelfbeschadiging? Goede kans dat schematherapie (SFT) jou kan helpen. Ook als je torenhoge eisen aan jezelf stelt waar je nooit aan kan voldoen of als je hardnekkige patronen wil veranderen, is schematherapie een goede therapie.

Wat is schematherapie (SFT)?

Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert hoe je meer grip kunt krijgen op je hardnekkige patronen of hoe je die kunt doorbreken. Veel gebeurtenissen uit je jeugd bepalen hoe je naar jezelf, naar anderen en naar de wereld kijkt. Deze gebeurtenissen kunnen voor bepaalde denkpatronen zorgen. Elk mens heeft vijf basisbehoeften. Ben jij vroeger in bepaalde basisbehoeften niet of te weinig voorzien? Dan kunnen er negatieve denkschema’s ontstaan. De vijf basisbehoeften zijn:

 • een veilige band met andere mensen;
 • onafhankelijkheid en zelfstandigheid;
 • vrijheid om je behoeften en emoties te tonen;
 • spontaniteit en plezier;
 • duidelijke grenzen.

Met schematherapie leer je jouw denkschema’s ontdekken en begrijpen. Vervolgens biedt schematherapie je handvatten om die denkschema’s te veranderen. Het doel is dat jij steeds meer en betere gezonde keuzes kan maken.

Schematherapie (SFT): voor wie?

Schematherapie zetten we vaak in bij mensen met een (ernstige) psychische stoornis, bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, borderline of angststoornis. Samen met jou kijken we of schematherapie voor jou een geschikte behandeling is.

Schema’s

Bij schematherapie werken we met verschillende schema’s. Een schema bestaat uit denkpatronen die veel emoties en stress met zich meebrengen. Je probeert deze heftige gevoelens te vermijden. Daarom ga je bepaalde situaties in je leven uit de weg. Bij schematherapie werken we met 18 schema’s:

 • Verlating/instabiliteit
 • Wantrouwen/misbruik
 • Emotioneel tekort
 • Tekortschieten/schaamte
 • Sociaal isolement/vervreemding
 • Afhankelijkheid
 • Kwetsbaarheid voor ziekte en gevaar
 • Verstrengeling/kluwen
 • Mislukken
 • Veeleisendheid
 • Onvoldoende zelfcontrole
 • Onderwerping
 • Zelfopoffering
 • Goedkeuring/erkenning zoeken
 • Negativisme/pessimisme
 • Emotionele geremdheid
 • Overkritisch zijn
 • Bestraffendheid

Schematherapie bij Eleos helpt je om nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen te herkennen, begrijpen en veranderen.

Duur schematherapie (SFT)

De intensiviteit van schematherapie varieert van 1 keer per week tot 5 dagen opname per week. Hoe lang de behandeling duurt, verschilt per persoon. Binnen Eleos wordt schematherapie in groepsvorm aangeboden en individueel.

Vergoeding

Of schematherapie wordt vergoed, verschilt per zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding, heb je in ieder geval een verwijzing van de huisarts nodig naar de basis ggz of gespecialiseerde ggz. Neem contact op met je zorgverzekeraar voor informatie over de vergoeding van schematherapie.