Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

Ieder mens maakt wel eens iets naars mee. Maar soms is een ervaring zó ingrijpend dat het te moeilijk is om dit alleen te verwerken. Dan kun je een posttraumatische stressstoornis (afgekort: PTSS) ontwikkelen. Je hebt dan last van posttraumatische stress. Die stress kan grote impact hebben op jou en je omgeving. Bijvoorbeeld omdat je regelmatig herbelevingen en nachtmerries hebt en hierdoor prikkelbaar bent. Gelukkig is PTSS te behandelen. Zijn er bij jou signalen van een PTSS? Weet dan dat Eleos er voor je is.

Wat is PTSS?

Een posttraumatische stressstoornis  is een angststoornis. Na een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen blijft de angst bestaan. Die angst kan korte of lange tijd grote impact hebben op je leven. Je hebt last van acute PTSS als je klachten ongeveer een maand aanhouden. Houden de klachten langer aan, dan spreken we van chronische PTSS.

Signalen PTSS

Je kunt (chronische) PTSS aan een aantal symptomen herkennen. Herken jij je in (een aantal van) de onderstaande punten? Dan kan het zijn dat je een PTSS hebt.

 • Je hebt last van herbelevingen en nachtmerries. Dit kan worden veroorzaakt door een beeld, geluid, geur of iets anders dat je aan de gebeurtenis doet denken.
 • Je hebt hierdoor slaapproblemen.
 • Je raakt snel in paniek.
 • Je vermijdt prikkels die met de ingrijpende gebeurtenis te maken hebben. Dit kan gepaard gaan met extreem veel werken of alcoholgebruik.
 • Je schrikt snel en bent voortdurend alert.
 • Je voelt je prikkelbaar, gespannen, angstig of schuldig.
 • Je hebt concentratieproblemen.

PTSS uit zich niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Dat merk je aan een verhoogde alertheid en spierspanning. Dit kan gepaard gaan met bijvoorbeeld hoofdpijn, misselijkheid of spierpijn.

Oorzaken

PTSS kan ontstaan door een traumatische gebeurtenis die je hebt meegemaakt. Het is mogelijk dat je dit zelf niet als trauma benoemd, omdat je van jezelf vindt dat het wel meevalt. Of omdat je er zelf liever niet meer aan wilt denken. PTSS kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een ongeluk, verkrachting, misbruik, natuurramp of oorlogsgeweld. Een posttraumatische stress-stoornis heeft grote gevolgen op korte en lange termijn. Herken je signalen van PTSS bij jezelf of bij een ander? Dan kan Eleos helpen.

Gevolgen PTSS lange termijn

Hoe langer PTSS duurt, hoe erger je klachten vaak worden. Je voelt je lichamelijk en geestelijk steeds slechter,  je spreekt steeds minder met mensen af en je krijgt meer en meer last van negatieve gedachten. Ook vind je het steeds moeilijker om naar de toekomst te kijken. Je blijft dus vaak in het verleden hangen. De gevolgen van PTSS op lange termijn kunnen erg groot zijn. Daarom is het belangrijk dat je op tijd hulp inschakelt.

PTSS behandeling

PTSS is met behandeling doorgaans te verbeteren of zelfs te genezen. We geven altijd uitleg over wat er precies aan de hand is en waarom er herbelevingen plaatsvinden. Bij een posttraumatische stressstoornis vinden we het bij Eleos belangrijk zo snel mogelijk te starten met traumagerichte behandeling. Als traumagerichte behandeling nog niet mogelijk is wordt gekeken wat nodig is om tot traumagerichte behandeling te komen.

Bij Eleos worden de volgende mogelijkheden voor traumagerichte behandeling geboden:

 • EMDR. Dit is een behandeling die je helpt om een traumatische ervaring te verwerken zodat de emotionele lading minder wordt.
 • Imaginaire exposure. Dit is een behandeling waarbij je jezelf blootstelt aan de traumatische herinnering en gaat ervaren dat je dit aankan waardoor de angst minder wordt.
 • Cognitieve gedragstherapie. Bij cognitieve gedragstherapie leer je het trauma verwerken. In plaats van het vermijden van je trauma, besteden we er bewust aandacht aan. Ook leer je anders te denken over de gebeurtenis en over jouw rol daarin. Het doel is dat we je PTSS-klachten verminderen en het trauma verwerken.
 • Cognitieve groepstherapie. Onder begeleiding van twee behandelaren van Eleos bespreek je in een groep van tien deelnemers de problemen waar je tegenaan loopt. Ook hier leer je hoe je met andere denk- en gedragspatronen je PTSS-klachten beter hanteerbaar kunt maken.
 • Psychotherapie. Het doel van psychotherapie is om de PTSS-klachten die je ervaart te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Dit doe je in gesprekken die je met een psychotherapeut van Eleos voert.
 • E-health. Waar mogelijk wordt PTSS behandeld met E-health. Bij Eleos kun je terecht voor online hulp.

Medicatie

Soms heb je tijdens de behandeling van PTSS medicatie nodig om de klachten te verminderen of hanteerbaar te maken. We kunnen verschillende soorten medicijnen inzetten. Medicatie luistert heel nauw. Wanneer je tijdens de behandeling daadwerkelijk medicijnen gaat gebruiken, heb je geregeld medicatiecontact. Lees meer over medicatiecontact bij Eleos.

Relatie tussen PTSS en het geloof

Een posttraumatische stressstoornis kan impact hebben op je geloof en je vertrouwen in God. Je kunt je afvragen waar God was op het moment van de traumatische gebeurtenis. Misschien heb je zelfs gevoelens van boosheid naar God: waarom liet Hij het toe? Waarom heb je PTSS? Het kan moeilijk zijn om met deze gevoelens om te gaan. Anderzijds kan het geloof in God je juist ondersteunen in jouw herstelproces. Bij Eleos kennen we de impact van geloofsvragen en -vertrouwen in het herstelproces, ook hoe deze elkaar kunnen afwisselen. Als het jou helpt, passend is in je proces, is het gesprek hierover onderdeel van onze PTSS behandeling.