We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over je behandeling of begeleiding. Heb je toch een klacht? Vertel het ons.

bespreek het met je hulpverlener 

Soms kan een verschil in beleving van jouw of onze kant voor onduidelijkheid zorgen. Een gesprek met jouw hulpverlener of zijn of haar leidinggevende kan dan helpen. Kom je er samen niet uit? Dan kun je terecht bij de interne klachtenfunctionaris. Natuurlijk kun je ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon.

klacht indienen 

Wil je een klacht indienen? Neem dan contact op met onze interne klachtenfunctionaris. De functionaris kan je meer vertellen over de procedure en de afhandeling van je klacht. Stuur een mail naar klachten@eleos.nl. De functionaris neemt zo snel mogelijk contact met je op.

klachtenreglement 

Het volledige klachtenreglement van Eleos kun je hier downloaden.