privacy verklaring

Stichting Eleos, christelijke ggz (KvK-nummer 32078404), verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt. Eleos vindt het belangrijk om de gegevens van alle relaties, zoals cliënten, sollicitanten, donateurs, geïnteresseerden of nieuwsbriefontvangers, op een goede manier te verwerken. Dit geldt ook voor iedereen die onze website(s) bezoekt en gebruikt.

In dit privacy statement staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden. Vanaf 25 mei 2018 houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op onze pagina met veelgestelde vragen, vindt u meer informatie over rechten, plichten en klachten.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals een naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s etc. Het zijn gegevens die iets over u als persoon zeggen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens (NAW, leeftijd)  en bijzondere persoonsgegevens (zoals gezondheid, godsdienst).

Welke gegevens verzamelt Eleos en wat gebeurt daar mee?

Eleos verzamelt persoonsgegevens van mensen met wie wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld cliënten, sollicitanten, donateurs, of (vrijwillige) medewerkers. Eleos verwerkt alleen die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor een goede uitvoering van onze zorg- en dienstverlening.

Afhankelijk van uw relatie met Eleos, gebruiken we uw gegevens voor informatievoorziening of het aanbieden van zorg, maar ook voor verschillende vormen van communicatie.

Maakt u gebruik van het contactformulier op www.eleos.nl? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. Dit doen we om uw vraag te kunnen beantwoorden of u op een andere manier te kunnen helpen. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding, zodat derden er niet zomaar bij kunnen. Meer weten over het privacy beleid van Eleos? Lees dan de privacy verklaring.

Hoe lang bewaart Eleos persoonsgegevens?

Eleos bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we de persoonsgegevens hebben bewaard. Eleos is bijvoorbeeld verplicht om dossiers van cliënten 20 jaar te bewaren. Zodra persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben opgeslagen, verwijderen we deze gegevens.

Met wie deelt Eleos mijn persoonsgegevens?

Eleos deelt uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming met externe partijen. Uitzonderingen zijn er wel, bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Daarom moeten wij gegevens aanleveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

  • de scores op de HoNOS+-vragenlijst;
  • het zorgvraagtype;
  • de diagnosehoofdgroep;
  • 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar;
  • opsommingen van het aantal behandelingen per maand.

Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen.  U kunt hier tegen bezwaar maken. Dat kan bij het kopje Wat zijn mijn rechten?

Verder delen wij onze gegevens bijvoorbeeld met organisaties voor (financiële) administratie, verzending van post en digitale mailings, beheer van servers en hosten van de website (en vergelijkbare zaken). Wanneer wij uw gegevens met een overige externe partij delen, vragen we hiervoor expliciet toestemming. Voor klachten over de omgang van Eleos met uw privacy kunt u contact opnemen met de Functionaris gegevensbeheer van Eleos: fg@eleos.nl. Daarnaast is het mogelijk hiervoor contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Wanneer u uw gegevens aan Eleos verstrekt, heeft u ten allen tijde het recht om uw gegevens in te zien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen per e-mail (welkom@eleos.nl) of post (Eleos, Zuiderinslag 4C, 3871 MR Hoevelaken).

En u kunt bezwaar maken tegen de aanlevering van gegevens bij de NZa door dit formulier in te vullen en aan ons toe te sturen.

Wanneer u aangeeft niet langer door Eleos op een bepaalde manier benaderd te willen worden, zal Eleos u afmelden en uw persoonsgegevens niet langer gebruiken om u op die manier te benaderen.

In sommige gevallen is Eleos wettelijk verplicht om persoonsgegevens te bewaren. Dat betekent dat Eleos niet altijd kan voldoen aan uw verzoek voor verwijdering. Dat geldt bijvoorbeeld bij het bewaren van cliëntgegevens in dossiers: Eleos is verplicht om deze dossiers 20 jaar na afronden te bewaren.

Overzicht verwerkingen

Wij hebben een overzicht gemaakt van alle informatie die wij van jou verwerken. Ook staat hierin aangegeven op welke grondslag wij dit doen. Dit overzicht is hier te vinden.

Worden cookies gebruikt op www.eleos.nl?

Eleos maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. De informatie die we via een trackingcode verkrijgen, wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ons bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te bieden. Tevens optimaliseert Eleos hiermee de werking van onze website. Bezoekersgegevens worden door Google alleen gebruikt om de Analytics-service te leveren en te onderhouden. Google kan deze informatie wel aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Kan ik ook beveiligd mailen naar Eleos?

Eleos gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie. Hierdoor garanderen wij dat wij gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen, en dat niemand anders dan de inhoud van de e-mail kan lezen. Lees hier meer over het gebruik van ZIVVER.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen, opmerkingen of klachten heb?

Onze contactgegevens voor vragen, opmerking en klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Eleos, stichting gereformeerde ggz
t.a.v. AVG-functionaris
Zuiderinslag 4C
3871 MR Hoevelaken

088-892 12 13
fg@eleos.nl