Eleos voor verwijzers

Verwijzen naar Eleos is verwijzen naar een efficiënte, landelijke ggz-instelling. Eleos biedt (dag)klinische behandeling en specialistische begeleiding thuis voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Verwijzen naar

Als huisarts of medisch specialist kunt u uw cliënt verwijzen via Zorgdomein. De aanmelding naar Eleos loopt in Zorgdomein via onze vestigingen in Hoevelaken, Dordrecht, Drachten, Ede, Groningen, Goes en behandelcentrum ‘de fontein’ in Bosch en Duin. Staat de vestiging waar u naar wilt verwijzen niet in Zorgdomein? Dan kunt u verwijzen naar de dichtstbijzijnde vestiging van Eleos.

Uiteraard kunt u voor een verwijzing of meer informatie ook contact opnemen met een van onze locaties.

Mocht u een verwijzing via fax willen versturen, dan kan dat via onderstaande nummers:

regio Noord (Zwolle): 0888920011@fax.eleos.nl
regio Midden (Hoevelaken): 0888920041@fax.eleos.nl
regio Zuid (Dordrecht): 0888920061@fax.eleos.nl

Voor het laten beoordelen van een crisissituatie binnen kantoortijden neemt u direct contact op met de crisisdienst in uw regio.

regio Noord (Zwolle): 088-892 00 10
regio Midden (Hoevelaken): 088-892 00 40
regio Zuid (Dordrecht): 088-892 00 60

de fontein

Wilt u verwijzen naar ons behandelcentrum de fontein voor (dag)klinische behandeling? Kijk hier voor ons aanbod. Of neem contact op met de patiëntenstroomcoördinator voor overleg: 088-892 13 58.

Wanneer u als verwijzer naar de fontein wilt verwijzen zonder gebruik te maken van zorgdomein, dan willen wij u vragen om het aanmeldformulier te downloaden en terug te sturen naar: aanmeldingen.defontein@eleos.nl of te faxen naar 088-892 02 61. Aanmelden voor de Moodcamp kan met dit formulier.

Jeugd verwijzen Gelderland

Wilt u jeugd verwijzen in Gelderland? Dat gaat via een andere manier. Raadpleeg hiervoor deze pagina of download het aanmeldformulier hier: deel 1 en deel 2. Stuur het ingevulde formulier naar toegang.midden@eleos.nl of toegang.noord@eleos.nl.

Wat Eleos bijzonder maakt

Eleos is gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van psychische problematiek, zingeving en geloof. Heeft u dus een cliënt die, los van psychische thema’s, het ook heeft over verlies of verwatering van de sociale context? Of juist over schuldgevoel en worsteling met geloof en levensovertuiging? Dan is verwijzing naar Eleos een goede optie.

Christelijke identiteit

Eleos werkt vanuit de christelijke identiteit. Vanuit deze overtuiging maken we contact met cliënten. Onder meer door recht te doen aan hun geloofsbeleving en deze op een verantwoorde manier te integreren in onze hulpverlening. Daarnaast hebben we in de afgelopen decennia gedegen kennis opgebouwd over hoe we de systemen die voor cliënten belangrijk zijn (relaties, familie, kerk) kunnen herstellen of activeren bij de behandeling.

Ons hulpaanbod

We bieden behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen op zo’n dertig locaties in Nederland. Eleos biedt de volgende vormen van zorg:

  • Ambulante zorg kinderen, jongeren en volwassenen
  • Dagklinische behandeling
  • Klinische behandeling
  • Beschermd wonen
  • Specialistische begeleiding thuis
  • e-health

Wachttijden

Verwijzen naar Eleos is een goede optie als u wilt verwijzen naar een efficiënte en landelijk werkende ggz-instelling. Bekijk hier de actuele wachtlijsten.