Cliëntenraad

De centrale cliëntenraad is er voor iedereen die zorg van Eleos ontvangt. De raad bestaat uit (ex) cliënten en naastbetrokkenen van Eleos. De raad bekijkt hoe de kwaliteit van de zorg is en luistert ook naar jouw wensen. Naast een landelijke centrale cliëntenraad, zijn er bewonerscommissies, die zich richten op medezeggenschap in de woonvormen.

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en de bewoners van woonvormen. De raad:

  • schenkt aandacht aan de wensen, ideeën en verlangens van cliënten;
  • toetst de kwaliteit van de zorg;
  • adviseert de raad van bestuur over belangrijke zaken zoals verhuizing, verbouwing, klachtenregeling, veiligheid en privacy;
  • adviseert bij de benoeming van leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
  • vergadert elke eerste donderdag van de maand in Hoevelaken;
  • overlegt met de bewonerscommissies en cliënten uit de regio.

De centrale cliëntenraad is op zoek naar nieuwe leden. Heb je interesse? Reageer dan via de link.

Contact
Wil je de nieuwsbrief van de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@eleos.nl.
Wil je contact opnemen met de centrale cliëntenraad? Bel dan naar 088-8921201 of stuur een e-mail naar clientenraad@eleos.nl.

Klachten
Voor persoonlijke klachten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

Tips
Vindt hier praktische tips voor cliënten in het werken naar herstel.

Jaarverslag
Lees hier het jaarverslag van 2021 van de cliëntenraad.