De cliëntenraad is er voor iedereen die zorg van Eleos ontvangt. De raad bestaat uit cliënten van Eleos. De raad bekijkt hoe de kwaliteit van de zorg is en luistert ook naar jouw wensen. Naast een landelijke cliëntenraad, zijn er bewonerscommissies, die zich richten op medezeggenschap in de woonvormen.

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en de bewoners van woonvormen. De raad:

  • schenkt aandacht aan de wensen, ideeën en verlangens van cliënten;
  • toetst de kwaliteit van de zorg;
  • adviseert de raad van bestuur over belangrijke zaken zoals verhuizing, verbouwing, klachtenregeling, veiligheid en privacy;
  • adviseert bij de benoeming van leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
  • vergadert elke eerste donderdag van de maand in Amersfoort;
  • overlegt met de bewonerscommissies en cliënten uit de regio.

Voor persoonlijke klachten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

Bekijk hier een bericht van de cliëntenraad met praktische tips!

Ben jij een kritische meedenker?

De cliëntenraad kan voortdurend versterking gebruiken. Bekijk hier de vacature pagina. Je kunt ook een mail sturen naar clientenraad@eleos.nl als je meer informatie wilt over de cliëntenraad of de regionale raden.

Jaarverslag
Lees hier het jaarverslag van 2018 van de cliëntenraad.
Bekijk hier het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad.
Download hier het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad.

Contact
Wil je de nieuwsbrief van de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@eleos.nl.
Wil je contact opnemen met de cliëntenraad? Bel dan naar 088-892 00 40 of stuur een e-mail naar clientenraad@eleos.nl.

Lees hier een artikel over cliëntenrechten: “Christen kan zeker gebruikmaken van cliëntenrechten in ggz” (Reformatorisch Dagblad, 07-11-2017).