Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor iedereen die begeleiding en/of behandeling ontvangt van Eleos. De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) verplicht Eleos om een cliëntenraad te hebben.

We behartigen jouw belangen
Dat doen we door:

  • het luisteren naar jouw wensen;
  • het toetsen van de kwaliteit en de identiteit van zorg;
  • het adviseren van de organisatie.

 De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten en naasten
En er zijn leden, die kennis van de ggz hebben en betrokken zijn op mensen met psychische klachten.

 Zo geven wij vorm aan onze taak
De centrale cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten van Eleos. Elke locatie voor begeleid wonen heeft een bewonerscommissie. De bewonerscommissie praat mee over ontwikkelingen op de locatie. De centrale cliëntenraad:

De centrale cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris en de bewonerscommissies door meerdere coach-ondersteuners.

Blijf in contact met de cliëntenraad
Wil je de nieuwsbrief van de centrale cliëntenraad ontvangen? Stuur een e-mail naar clientenraad@eleos.nl. Wil je contact met de centrale cliëntenraad? Bel het telefoonnummer 088-892 1201 of stuur een e-mail naar clientenraad@eleos.nl. Hieronder vind je de laatste nieuwsbrief van de centrale cliëntenraad.

Nieuwsbrief centrale cliëntenraad juli 2023

Wil jij een bijdrage leveren aan de cliëntenraad?
Er is regelmatig ruimte voor nieuwe leden in de cliëntenraad. Mail naar clientenraad@eleos.nl voor meer informatie.

De cliëntenraad is er niet voor persoonlijke klachten
Daarvoor verwijzen we je naar de klachtenregeling van Eleos.