De cliëntenraad is er voor iedereen die zorg van Eleos ontvangt. De raad bestaat uit cliënten van Eleos. De raad bekijkt hoe de kwaliteit van de zorg is en luistert ook naar jouw wensen. Naast een landelijke cliëntenraad, zijn er regionale cliëntenraden en bewonerscommissies.  

De centrale cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten en de bewoners van woonvormen. De raad:

 • schenkt aandacht aan de wensen, ideeën en verlangens van cliënten;
 • toetst de kwaliteit van de zorg;
 • adviseert de raad van bestuur over belangrijke zaken zoals verhuizing, verbouwing, klachtenregeling, veiligheid en privacy;
 • adviseert bij de benoeming van leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht;
 • vergadert elke eerste donderdag van de maand in Amersfoort;
 • overlegt met de regionale cliëntenraden en de bewonerscommissies.

Voor persoonlijke klachten kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

de regionale cliëntenraden

Onze regionale cliëntenraden hebben dezelfde taak als de centrale cliëntenraad, maar overleggen met hun eigen regiodirectie. De regionale raden:

 • vertegenwoordigen alle cliënten uit de regio;
 • vergaderen twee keer per jaar;
 • hebben minstens één lid dat ook in de centrale cliëntenraad zit;
 • hebben regelmatig contact met de centrale cliëntenraad en de bewonerscommissies

de bewonerscommissies of lokale cliëntenraden

De bewonerscommissies richten zich op inspraak en medezeggenschap op de locatie en overleggen met de verantwoordelijke voor de woonvorm. De bewonerscommissies:

 • vertegenwoordigen de bewoners van een begeleide woonvorm;
 • vergaderen in overleg op de woonvorm;
 • hebben regelmatig contact met de regionale raden en incidenteel met de centrale cliëntenraad.

Bekijk hier een bericht van de cliëntenraad met praktische tips!

ben jij een kritische meedenker?

De cliëntenraden kunnen voortdurend versterking gebruiken. Voor meer informatie kun je kijken bij de vacature pagina. Je kunt ook een mail sturen naar clientenraad@eleos.nl als je meer informatie wilt over de cliëntenraad of de regionale raden.

jaarverslag
Bekijk hier het jaarverslag 2017 van de cliëntenraad.
Download hier het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad.

contact
Wil je contact opnemen met de cliëntenraad? Bel dan naar 088-892 02 50 of stuur een e-mail naar clientenraad@eleos.nl.

Lees hier een artikel over cliëntenrechten: “Christen kan zeker gebruikmaken van cliëntenrechten in ggz” (Reformatorisch Dagblad, 07-11-2017).