vertrouwenspersoon

Soms kun je je kwetsbaar voelen wanneer je begeleiding of behandeling nodig hebt. Wanneer je dan aanloopt tegen zaken die jouw herstel in de weg staan, is het belangrijk daarover te praten. Als het te ingewikkeld is om met je begeleider of behandelaar zelf te bespreken, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is voor jou het aanspreekpunt

Je kunt terecht voor vragen over de begeleiding en/of bejegening. Het is iemand van buiten Eleos. Hij of zij voorziet je van neutraal en objectief advies. Een vertrouwenspersoon kan je ook helpen om je vragen bespreekbaar te maken met je hulpverlener. Er zijn verschillende vertrouwenspersonen. Dat leggen we hier onder verder uit.

Je bent opgenomen op ‘de fontein’ of hebt verplichte zorg

Neem contact op met een vertrouwenspersoon van Stichting PVP. Je bereikt Stichting PVP door te bellen met telefoonnummer 0900-444 88 88. Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon van de PVP. De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 19.00-21.00 uur via www.pvp.nl.

Je krijgt begeleiding of behandeling van ons

Neem contact op met een vertrouwenspersoon via de Lelie Zorggroep. Je bereikt Lelie Zorggroep door te bellen met telefoonnummer 0900-22 44 777 of een mail te sturen naar cvpeleos@leliezorggroep.nl.

Iemand uit je naaste omgeving krijgt begeleiding of behandeling van ons

Je kunt dan als familie of naaste contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. Wij vinden het belangrijk dat je hierbij betrokken bent. Daarover lees je hier meer. En het is mogelijk contact op te met een familievertrouwenspersoon. Er zijn 2 soorten familievertrouwenspersonen:

  • voor cliënten die vrijwillig zorg ontvangen;
  • voor cliënten die verplichte zorg ontvangen.

Familievertrouwenspersoon bij vrijwillige zorg voert NPV-Zorg voor het leven uit

Medewerkers van de Afdeling Advies & Toerusting van NPV-Zorg voor het leven zijn daarvoor  beschikbaar. Je kunt bellen met telefoonnummer 0318-54 78 88 en vragen naar de familievertrouwenspersoon van Eleos. Of stuur een e-mail naar fvpeleos@npvzorg.nl. Ze zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 uur – 12:30 uur.

Familievertrouwenspersoon bij verplichte zorg voert Familievertrouwenspersonen uit

Onder verplichte zorg gaat het om cliënten, die:

  • die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel;
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel  wordt voorbereid;
  • die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.

Je kunt contact opnemen met Peter Brakel van Familievertrouwenspersonen. Zijn telefoonnummer is 06-25 32 26 05. Of stuur een e-mail naar p.bra­kel@lsf­vp.nl.