Pastoraat en kerkelijk netwerk

Eleos betrekt geloof bij het werken aan herstel wanneer iemand dit wil. Hierbij willen we recht doen aan de persoonlijke geloofsbeleving. Bij de start van behandeling en begeleiding vragen we wat geloof betekent voor iemand persoonlijk en voor de manier waarop de klachten ervaren worden. Als daar aanleiding toe is, kunnen we het kerkelijk netwerk betrekken.

Psychische klachten hebben invloed op allerlei terreinen van het leven

Dat geldt dus ook voor geloven. Psychische ziekte kan gevoelens van verlatenheid, leegte, angst, boosheid of verdriet oproepen. Daardoor kunnen geloofsworstelingen ontstaan. Meedoen in je kerk/geloofsgemeenschap kan door psychische klachten ook moeilijker zijn. Andersom kan geloof ook hoop en kracht geven of je identiteit versterken. Bijvoorbeeld door het besef dat je door God gezien en begrepen wordt ook als anderen dat niet doen.

Het kerkelijk netwerk biedt kansen voor herstel

Misschien heeft iemand een steuntje in de rug nodig. Om diensten te bezoeken, weer deel te nemen aan het gemeenteleven of met het pastoraat in gesprek te gaan over geloofsvragen. Ook gezelschap of praktische hulp vanuit de kerkelijke gemeente kan steun geven bij het werken aan herstel van psychische klachten. In de Waarheidsvriend is eerder een artikel verschenen over het hoe en waarom van deze steun.

Ben je benieuwd wat jij kunt doen?

Ben je betrokken via het pastoraat en wil je meer weten over mogelijke samenwerking? Wil je vanuit het diaconaat of als medegemeentelid iemand steunen en wil je weten hoe? Of heb je behoefte aan toerusting in het omgaan met gemeenteleden met psychische klachten? Lees meer op de betreffende pagina’s.