Nu ook in Kampen: dichtbij huis werken aan herstel

Eleos opent per 1 oktober een behandellocatie in de binnenstad van Kampen. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen op de nieuwe locatie aan de IJsselkade terecht voor ggz-behandeling.

Eleos-bestuurder Abwin Luteijn is blij met de opening van de nieuwe locatie: “We vinden het belangrijk dat goede christelijke hulpverlening dicht bij huis mogelijk is. Daarom is het fijn dat we met een breed hulpaanbod op deze nieuwe locatie kunnen starten. Juist als hulp dicht bij huis gebeurt, kan er ook meer verbinding zijn met het dagelijks leven. Waar het kan en passend is, werken we dan ook graag samen met school en kerk.”

Op de locatie in Kampen gaat een team werken dat zowel basis-ggz als specialistische ggz kan bieden aan kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast zal ook een team voor thuisbegeleiding vanuit de nieuwe locatie gaan werken. Zo is er een breed aanbod beschikbaar. Verder is er in het gebouw ruimte voor allerlei herstelgerichte activiteiten, zoals herstelgroepen of groepsbijeenkomsten.

Ook regiodirecteur Arjan van Ommeren benadrukt het belang van christelijke zorg dicht bij huis: “Ik woon zelf in Grafhorst en ken de regio daardoor goed. In Kampen en omgeving wonen veel mensen met een christelijke achtergrond. Er is voor hen regionaal een breed aanbod aan bijvoorbeeld onderwijs en er zijn allerlei christelijke verenigingen actief, maar een goed christelijk ggz-aanbod was er nog niet in Kampen. Wanneer er psychische problemen zijn, dan kan dat op allerlei manieren invloed hebben op je geloof en vice versa. Onze nieuwe locatie bespaart mensen veel reistijd. Nu komen ze naar Zwolle, maar vanaf 1 oktober kunnen ze gewoon in Kampen terecht.”

Eleos is geen vreemde in Kampen. De Koriander is de locatie voor begeleid wonen van Eleos aan de Kattedoorn in Kampen. Ook voor bewoners van De Koriander is de komst van de nieuwe behandellocatie erg prettig: voor behandelgesprekken of groepstherapie hoeven zij niet meer naar de locatie in Zwolle te reizen, maar kunnen zij gewoon in Kampen geholpen worden.

“We zien uit naar mooie samenwerkingen in Kampen,” zegt Luteijn. “Samen met onze cliënten en hun netwerk willen we werken aan hoop en herstel van het gewone leven.”