de Koriander (begeleid wonen)

Soms kost het omgaan met je klachten zoveel moeite dat thuis wonen even niet meer gaat. Weet dan dat Eleos naast je komt staan. Wij bieden je een plek bij de Koriander, een begeleide woonvorm in Kampen. Hier helpen wij je om meer structuur te krijgen in je leven, zodat je ruimte kunt maken voor de volgende stap.

De Koriander heeft zes rijwoningen waar we plaats bieden aan zeventien mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast zijn er twee dependances op vijf minuten afstand voor zes mensen die beperkte begeleiding nodig hebben. Samen met jouw persoonlijke begeleider stel je doelen en wensen op waarbij jij je prettig voelt. Stap voor stap werken we samen naar het einddoel toe.
Wanneer je in de Koriander verblijft, ben je samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het woonklimaat. We zorgen er dus samen voor dat we op een goede manier met elkaar omgaan en dat de huishoudelijke taken worden verdeeld. Bij Eleos vinden we het ook belangrijk dat je deel bent en blijft van de samenleving. Dit kan zijn in de vorm van betaald werk zijn, maar ook een opleiding of vrijwilligerswerk. Wij helpen je hierbij. Rondom de Koriander zijn er genoeg mogelijkheden: een arbeidstrainingscentrum, activiteitencentrum, zorgboerderij en meer.

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan, in de gesprekken, het samen bidden en het samen Bijbellezen. Wij moedigen jou ook aan om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten.

Wanneer je alleen een steuntje in de rug nodig hebt, is het ook mogelijk om thuis begeleiding te krijgen.

Praktische info

aanmelden
Mocht je willen kiezen voor begeleid wonen bij de Koriander, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je bij de Koriander gaat wonen.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met de Koriander voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je een beschikking van de gemeente nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Wij helpen je daarbij. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Je kunt dit ook tijdens het kennismakingsgesprek bij de woning bespreken.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij de Koriander de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij de Koriander komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

meer weten?
Meer weten over de kosten, cliëntenraad, jouw rechten en plichten? Al deze informatie vind je hier.

Faciliteiten

De Koriander is gevestigd in Kampen: een mooie, oude stad aan de IJssel. Het stadscentrum, waar alle voorzieningen te vinden zijn, ligt op fietsafstand.

De woonvorm heeft vier woongroepen, samengesteld op basis van de mate van zelfstandigheid. Bij de Koriander krijg je je eigen slaapkamer. Je mag je kamer zelf indelen, maar moet ook zelf voor de inrichting zorgen. De woonkamer, keuken en badkamer zijn voor gemeenschappelijk gebruik. We komen regelmatig samen in de woonkamer om iets gezelligs te doen of om de week af te sluiten op zaterdagavond.

Bij de Koriander kun je tegen een kleine vergoeding gebruik maken van het wifinetwerk. Je mag altijd bezoek ontvangen op je eigen kamer. Ook mag je, in overleg, huisdieren houden.

Openingstijden en spreekuren