Veelgestelde vragen

Aanmelding en verwijzing

Welke informatie wordt er uitgewisseld met mijn verwijzer?

Je verwijzer wordt schriftelijk geïnformeerd nadat met jou een behandelplan is vastgesteld, indien er een wijziging van het behandelplan of de diagnose plaatsvindt en na afloop van de behandeling. De verwijzer ontvangt informatie over je klachten en welke behandeling ingezet zal worden. De gedeelde informatie wordt altijd met jou afgestemd.

meer informatie

Hoe kan ik me aanmelden voor behandeling bij Eleos?

Het beste kun je eerst naar je huisarts gaan. Je huisarts kan je een verwijsbrief naar Eleos geven. Zodra je een verwijsbrief hebt, kun je jezelf aanmelden via de website. Ga daarvoor naar deze pagina.

meer informatie

Hoe weet ik of mijn aanmelding goed is gegaan?

Als we je aanmelding in goede orde hebben ontvangen, krijg je een bevestigingsmail. In deze mail ontvang je een vragenlijst. Wanneer je geen mail hebt ontvangen is het verstandig om even contact op te nemen. Kijk op deze pagina voor de contactmogelijkheden.

meer informatie

Ik ben huisarts of psychiater. Hoe kan ik iemand naar Eleos verwijzen?

Je kunt iemand naar Eleos verwijzen via Zorgdomein. Ook kun je een geldige verwijsbrief naar ons mailen, faxen of per post opsturen. Lees meer informatie op deze pagina.

meer informatie

Kan ik iemand anders dan mijzelf aanmelden?

Als iemand zich niet zelf kan aanmelden, kun je iemand (met toestemming van die persoon) aanmelden voor hulp bij Eleos. Dit kan bijvoorbeeld voor je partner, broer, zus, zoon of dochter.

meer informatie

Kan ik mij aanmelden zonder verwijzing?

Het is niet mogelijk je aan te melden voor behandeling zonder verwijzing van je huisarts. Voor begeleiding thuis of in een woonvorm heb je een beschikking van de gemeente nodig. Daarover lees je hier meer. Hier vind je meer informatie over aanmelding voor (dag)behandeling in de fontein.

meer informatie

Mijn aanmeldvragenlijst is verlopen. Wat moet ik nu doen?

Als je je via de website hebt aangemeld, krijg je een mail met een link met een vragenlijst. Je hebt twee weken de tijd om de vragenlijst volledig in te vullen. Doe je dit niet, dan verloopt de link. Je kunt de vragenlijst dan niet meer invullen. Een nieuwe vragenlijst kun je aanvragen door je opnieuw aan te melden op de website.

meer informatie

Wat is een verwijsbrief en hoe kom ik eraan?

Een verwijsbrief is een brief van jouw huisarts aan Eleos. Met deze brief verwijst je huisarts je naar Eleos. Wil je meer weten over hoe je een verwijsbrief aanvraagt? Klik dan hier.

meer informatie

Kosten

Betaal ik eigen risico voor een behandeling bij Eleos?

Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering betaalt eigen risico voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Ook geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2021 is het verplichte eigen risico €385 (dit is in stappen van €100 aan te vullen met maximaal €500 vrijwillig eigen risico, waarmee het eigen risico maximaal €885 is). Het jaar waarover je eigen risico betaalt, hangt af van de startdatum van je behandeling. Controleer op de website van je zorgverzekeraar of je behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering.

meer informatie

Hoeveel kost zorg bij Eleos?

Behandeling bij Eleos wordt vergoed door je zorgverzekeraar. Houd er wel rekening mee dat je eerst je eigen risico moet betalen. Iedereen met een Nederlandse zorgverzekering betaalt eigen risico voor vergoedingen vanuit de basisverzekering. Ook geestelijke gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. In 2021 is het verplichte eigen risico €385 (dit is in stappen van €100 aan te vullen met maximaal €500 vrijwillig eigen risico, waarmee het maximale eigen risico €885 is). Het jaar waarover je eigen risico betaalt, hangt af van de startdatum van je behandeling. De kosten voor begeleiding bij Eleos zijn weer anders. Deze kosten worden vaak via de gemeente vergoed. Kijk voor meer informatie over de kosten van behandeling of begeleiding bij Eleos op deze pagina, of neem contact op met ons.

meer informatie

Ik heb een vraag over een (nog te) ontvangen rekening. Waar kan ik die stellen?

Als je een vraag hebt over een rekening, kun je bellen met de locatie waar je hulp van Eleos krijgt. Om direct contact op te nemen met je eigen locatie kun je op deze pagina de contactgegevens van de locaties vinden.

meer informatie

Ik heb mij ziekgemeld voor een afspraak en toch een factuur ontvangen. Hoe kan dat?

Je krijgt deze factuur, omdat je minder dan 24 uur voor het begin van je afspraak het afgezegd. Het kan ook zo zijn dat je zonder reden niet bent verschenen op een afspraak. Wanneer je hier een vraag over hebt, kun je dit bespreken met je behandelaar.

Met welke zorgverzekeraars heeft Eleos een contract?

Wil je weten welke afspraken Eleos heeft met jouw zorgverzekeraar? Klik dan op de 'meer informatie' button hieronder.

meer informatie

Wat is een dbc?

Deze afkorting staat voor diagnose behandelcombinatie. Dit is een manier om te registreren hoeveel tijd een behandeling kost. Door het registreren van de tijd en de diagnose, kan Eleos met zorgverzekeraars afspraken maken over tarieven.

Wat zijn de kosten van e-health?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het volgen van een e-health module. De kosten hiervoor worden vergoed door je zorgverzekeraar of gemeente. Bij vergoeding door een zorgverzekeraar is meestal wel het eigen risico van toepassing.

meer informatie

Wordt elke behandeling altijd vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Niet iedere behandeling wordt vergoed door een zorgverzekeraar. Controleer op de website van je zorgverzekeraar of je behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering.

meer informatie

Herstelondersteunende zorg

Hoe groot is de kans op herstel?

Het doel van je behandeling is altijd dat je herstelt. Bij herstel gaat het er in wezen om dat je weer de zin en het doel van je leven kunt ervaren, dat je weer vorm kunt geven aan ‘het waartoe we op de aarde zijn’. Dat herstel is afhankelijk van veel verschillende factoren. Lees hier meer over onze visie op herstel.

meer informatie

Hoe snel kan ik terecht bij Eleos?

Eleos probeert je altijd zo snel mogelijk te helpen. Er zijn voor sommige locaties wachttijden. Bekijk de actuele wachttijden op deze pagina.

meer informatie

Hoe ziet de behandeling eruit?

De invulling van de behandeling wordt altijd besproken met je hulpverlener. Er zijn verschillende mogelijkheden en vormen, afhankelijk van de klacht(en) of vraag waarmee je bij Eleos komt. In vrijwel alle gevallen zijn individuele gesprekken met een behandelaar onderdeel van je behandeling.

Ik heb met spoed hulp nodig! Wat moet ik doen?

Als je dringend hulp nodig hebt, kun je het beste contact opnemen met je huisarts. Er zijn ook andere opties. Kijk hiervoor op de pagina crisiscontact.

meer informatie

Wat doet Eleos anders dan andere zorgverleners?

Eleos maakt vanuit vakkennis en geloof contact met jou. Wij bieden zorg vanuit ons geloof. Je merkt dit onder meer aan hoe we met elkaar omgaan en in de gesprekken. Of, en in welke mate, je geloof een rol speelt in je behandeling bespreken we samen met jou.

meer informatie

Wat is herstelondersteunende zorg?

Herstelondersteunende zorg richt zich op herstel. Het is een proces waarin een cliënt van Eleos samen met de hulpverlener werkt aan herstel. Bij herstel gaat het er in wezen om dat je weer de zin en het doel van je leven kunt ervaren, dat je weer vorm kunt geven aan ‘het waartoe we op de aarde zijn’. Met alle blessures of trauma’s die we in het leven hebben opgelopen, met de blijvende beperkingen in onze draagkracht. Gaandeweg kan er weer gesproken gaan worden over hoop en zin waarbinnen ook geloofsaspecten zeer betekenisvol kunnen zijn. Lees hier meer over onze herstel-visie.

meer informatie

Welke zorg biedt Eleos?

Eleos biedt geestelijke gezondheidszorg. We bieden verschillende vormen van zorg aan. ● e-health ● specialistische begeleiding thuis ● behandeling ● begeleid wonen ● de fontein

Waarom Eleos?

Hoe is Eleos ontstaan?

Eleos is ontstaan uit een fusie tussen drie instellingen: Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis de fontein, GLIAGG De Poort en de GLIBW. Sinds 1 januari 2000 zijn deze drie instellingen samen Eleos.

Ik ben niet christelijk. Kan ik dan wel bij Eleos terecht?

Eleos is er voor jou. Ook als je niet christelijk bent. Soms heb je iemand nodig die naast je komt staan. Iemand die je laat zien dat er een andere weg is. Die samen met jou zoekt hoe jij weer grip op je leven kunt krijgen. Weet dan dat Eleos er voor jou is.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten van Eleos en behartigt de belangen van cliënten binnen Eleos. Dat betekent dat de cliëntenraad onder andere meepraat over beleid en meedenkt over toekomstplannen. Hier vind je meer informatie over wat de cliëntenraad doet en hoe jij ook kunt meepraten en meedenken.

meer informatie

Wat is het verschil tussen christelijke ggz en reguliere ggz?

Eleos biedt net als reguliere ggz-instellingen geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. Maar bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit onder meer aan hoe we met elkaar omgaan en in de gesprekken. Of, en in welke mate, je geloof een rol speelt in je behandeling bespreken we samen met jou.

Wie is Eleos?

Eleos is specialist in christelijke geestelijke gezondheidszorg. Wij doen ons werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij doen ons werk ook vanuit ons geloof in God. We geloven dat Hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie ook. Vanuit dit geloof maken we contact met jou. Wij weten dat geloof en psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit deze basis willen wij jou helpen.

meer informatie

Afspraken

Hoe kan ik een afspraak maken voor een intake?

Als we je aanmeldformulier en verwijsbrief in goede orde hebben ontvangen, kun je per post een uitnodiging voor een intake verwachten. Houd hierbij rekening met de wachttijden per locatie. Voor het aanmelden is altijd een verwijsbrief nodig. Op deze pagina kun je meer lezen over hoe je aan een verwijsbrief komt.

meer informatie

Hoe kan ik een herhaalrecept aanvragen?

Je kunt een herhaalrecept aanvragen door te bellen naar de locatie waar je behandeling plaatsvindt. Wij zorgen er dan voor dat het recept bij de apotheek komt. Zorg dat je ruim op tijd je herhaalrecept aanvraagt. Zo voorkom je dat je medicatie op raakt. Om direct contact op te nemen met je behandellocatie kun je op deze pagina de contactgegevens van de locaties vinden.

meer informatie

Hoe kan ik mijn afspraak verzetten?

Je kunt je afspraak verzetten door te bellen naar de locatie waar de afspraak is gepland. Wanneer je minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Om direct contact op te nemen met je behandellocatie kun je op deze pagina de contactgegevens van de locaties vinden.

meer informatie

Wachttijden

Hoe weet ik hoe hoog ik op de wachtlijst sta?

Na je aanmelding geven we je een inschatting van je wachttijd. Dit is een inschatting en daar kan van afgeweken worden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met een vakantieperiode of een grote hoeveelheid aanmeldingen.

meer informatie

Is er een wachtlijst voor behandeling bij Eleos?

Voor sommige locaties en behandelingen is er een wachtlijst. Bekijk deze pagina voor de actuele wachttijd voor jouw locatie.

meer informatie

Kan ik sneller aan de beurt komen?

In principe gelden de wachttijden zoals vermeld op de website. Als je denkt dat je eerder hulp nodig hebt kun je hierover contact opnemen met je huisarts. Je huisarts overlegt met ons over eventuele mogelijkheden om sneller aan de beurt te komen.

meer informatie

Rechten plichten & klachten

Hoe wordt mijn klacht bij Eleos behandeld?

Eleos behandelt jouw klacht altijd vertrouwelijk. Ook bij klachten richten we ons op herstel. Meer over de klachtenprocedure kun je hier vinden.

meer informatie

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Eleos wil op een goede manier met jouw privacy omgaan. Daarom gaan we vertrouwelijk om met informatie die je ons geeft. Jouw gegevens en dossier worden nooit zonder toestemming gedeeld met derden.

meer informatie

Mag mijn familie mijn dossier inzien?

Je familie of andere naastbetrokkenen mogen jouw dossier alleen inzien met jouw toestemming. Eleos zal het altijd met jou overleggen als wij denken dat het goed is dat jouw familie inzicht heeft in je dossier.

meer informatie

Waar kan ik een klacht indienen over mijn behandeling of begeleiding?

Natuurlijk hopen we dat je tevreden bent over de behandeling of begeleiding die je bij Eleos krijgt. Mocht je toch ontevreden zijn over de gang van zaken of de invulling van de behandeling of begeleiding, dan kun je een klacht indienen. Hier vind je meer informatie over de gang van zaken rondom klachten.

meer informatie

Wat is het verschil tussen een cliëntvertrouwenspersoon en een familievertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon is er speciaal voor cliënten van Eleos die in vertrouwen willen doorpraten. De familievertrouwenspersoon heeft geen contact met cliënten, maar alleen met naastbetrokkenen. Beide vertrouwenspersonen zijn extern en geen medewerkers van Eleos.

meer informatie

Wat zijn mijn plichten als cliënt?

Eleos spreekt liever niet van plichten, maar wel van verantwoordelijkheden. Je bent er bij behandeling of begeleiding verantwoordelijk voor dat je goed meewerkt en de behandelaar of begeleider voldoende informatie geeft. Ook heb je de verantwoordelijkheid je te houden aan regels over omgang en gedrag op de locatie van je behandeling of begeleiding. Wanneer je financiële verplichtingen hebt, verwacht Eleos dat je deze nakomt.

meer informatie

Wat zijn mijn rechten als cliënt?

- Je hebt het recht om samen met je behandelaar of begeleider een persoonlijk plan op te stellen. In dit plan wordt vastgelegd hoe we samen gaan werken aan herstel. Je krijgt alleen hulp als je daarvoor toestemming geeft. - Je hebt er recht op dat je behandelaar of begeleider in heldere taal uitlegt hoe behandeling of begeleiding plaatsvindt. - Je hebt recht op privacy. Eleos deelt je gegevens nooit zonder toestemming met derden. Mocht je vanwege ambt of functie extra privacy nodig hebben, dan kunnen we dat met je bespreken. - Je recht op privacy geldt ook voor je dossier. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij je behandeling of begeleiding kunnen je dossier inzien. Elke medewerker van Eleos heeft geheimhoudingsplicht. - Je hebt het recht om een vertegenwoordiger aan te wijzen. Een vertegenwoordiger mag je dossier inzien en besluiten voor je nemen als je dat zelf niet kunt. - Wanneer je jonger dan 12 jaar bent, hebben je ouders het recht om te beslissen over je behandeling of begeleiding. Ben je tussen de 12 en 16 jaar oud? Dan weegt jouw mening net zo zwaar als die van je ouders. Wanneer je ouder bent dan 16 jaar, maar nog wel minderjarig, dan heb je het recht om zelf over je behandeling of begeleiding te beslissen. Meer uitgebreide informatie over je rechten, vind je hier.

meer informatie

Wie heeft er inzicht in mijn gegevens en dossier?

Medewerkers van Eleos die betrokken zijn bij jouw behandeling hebben inzicht in jouw gegevens en dossier. Behandelaren of begeleiders die niet betrokken zijn bij jouw herstel, hebben daar geen inzicht in. Je familie of andere naastbetrokkenen mogen jouw dossier alleen inzien met jouw toestemming.

meer informatie

Werken bij Eleos

Kan ik een open sollicitatie sturen naar Eleos?

Ben je arts, psychiater, gz-psycholoog, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige? Dan kun je Eleos een open sollicitatie sturen. Gebruik hiervoor dit formulier. Voor overige functies nemen wij geen open sollicitaties in behandeling.

meer informatie

Moet ik lid zijn van een bepaalde kerk om bij Eleos te mogen werken of stage lopen?

Lidmaatschap van een specifieke kerk is geen vereiste om te werken of stage te lopen bij Eleos. Wel verwachten we van onze medewerkers dat ze instemmen met onze identiteit en dat medewerkers instemmen met wat Eleos belangrijk vindt. Sommige locaties voor begeleid wonen van Eleos hebben een reformatorische identiteit. Bij vacatures staat aangegeven in hoeverre Eleos daarin iets van jou verwacht.

meer informatie

Voor welke opleidingen biedt Eleos stageplaatsen aan?

Eleos biedt stageplaatsen aan voor opleidingen op verschillende niveaus. In het vacature-overzicht vind je de verschillende vacatures voor stageplekken (selecteer 'stage' in het menu). Staat er geen vacature voor je tussen? Neem dan toch contact met ons op, zodat we eventuele mogelijkheden met je kunnen bespreken.

meer informatie

Waar vind ik de vacatures bij Eleos?

Wil je bij Eleos komen werken? Hier vind je onze vacatures.

meer informatie

Waar vind ik het klachten- en klokkenluidersreglement.

Dit reglement is hier in te zien.

meer informatie

Welke cao volgt Eleos?

Eleos volgt de cao ggz, vastgesteld door GGZ Nederland. De cao kun je hier inzien.

meer informatie

e-health

Wat is e-health?

E-health is online hulpverlening. Je volgt daarbij verschillende online modules en krijgt feedback van je behandelaar of begeleider. Inzichten die je bij e-health modules opdoet, kunnen in gesprekken met je behandelaar terugkomen.

meer informatie

Wordt er bij elke behandeling gebruik gemaakt van e-health?

In overleg met je behandelaar wordt besproken welke onderdelen uitmaken van je behandeling. E-health is niet inzetbaar bij iedere behandeling.

meer informatie