Behandelcentrum de fontein

Soms heb je zoveel moeite met je klachten, dat je jezelf nauwelijks staande kunt houden. Dan kun je terecht op behandelcentrum de fontein. Op deze locatie, rustig gelegen in Bosch en Duin, bieden we deeltijd behandeling of klinische opname.

Op de fontein bieden we specialistische ggz op twee afdelingen. Op De Bedding bieden we opname bij depressie, angst, crisis of andere ggz-behandeling en deeltijdbehandeling bij angst en depressie. Op De Spreng bieden we opname voor een intensieve behandeling bij persoonlijkheidsproblematiek en deeltijdbehandeling bij persoonlijkheidsstoornissen.

Klinische opname

Bij een klinische opname verblijf je tijdelijk in de fontein, afdeling De Bedding. Deze opname is een afgebakende periode van intensieve behandeling. Je wordt niet zomaar opgenomen; we kiezen alleen voor een vrijwillige opname als de behandeling niet zonder opname plaats kan vinden. De opnameduur is afhankelijk van het type behandeling dat wordt geboden, maar is altijd zo kort mogelijk.

De fontein biedt ook crisisopnames. Dit kan alleen als er een huisarts of het crisisteam van Eleos of een andere ggz-instelling bij de situatie betrokken is.

Lees meer over opname bij De Bedding.

Opname persoonlijkheidsstoornis

Wanneer je persoonlijkheidsstoornis je belemmert in je dagelijkse leven, heb je soms net even wat meer hulp nodig. Daarom bieden we een intensieve variant van behandeling aan. Als je het gevoel hebt dat niemand je begrijpt en dat je relaties lijden onder je problemen, dan is deze behandeling mogelijk geschikt voor jou. Deze behandeling biedt ook uitkomst als je gedrag door je klachten onvoorspelbaar is geworden. Dat kan grote gevolgen hebben voor jou en je omgeving.

Voor deze doordeweekse opname kom je van maandag tot en met vrijdag naar De Spreng voor intensieve behandeling in allerlei vormen. Vaak is dat in groepsverband, maar ook individuele opdrachten en therapie zijn onderdeel van deze opname.

Wil je meer weten over deze opname persoonlijkheidsstoornis? Neem dan contact op met behandelcentrum de fontein (bel 088-892 02 60). Je kunt je via deze weg ook aanmelden voor deze intensieve behandeling. Voordat je je kunt aanmelden heb je wel altijd een verwijzing van je huisarts of behandelaar nodig voor specialistische ggz.

Deeltijdbehandeling

Op de fontein kun je terecht voor deeltijdbehandeling, voor bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, angststoornis of een depressie. Een deeltijdbehandeling is een traject van een aantal maanden, waarbij je meerdere dagen per week naar de fontein komt. Tijdens de deeltijdbehandeling ga je intensief aan de slag met je problemen.

We bieden op de fontein de volgende deeltijdbehandelingen aan:

Verwijzen naar de fontein

Bent u huisarts of ggz-professional en wilt u verwijzen naar behandelcentrum de fontein? Neem contact op met de patiëntenstroomcoördinator voor overleg (088-892 13 58). U kunt naar de fontein verwijzen via Zorgdomein. Wanneer u als verwijzer naar de fontein wilt verwijzen zonder gebruik te maken van Zorgdomein, dan kunt u gebruik maken van het aanmeldformulier. Wilt u een cliënt verwijzen voor de Moodcamp? Gebruik dan dit aanmeldformulier.

Kosten en vergoeding

De kosten van een opname of deeltijdbehandeling worden vrijwel altijd vergoed vanuit je zorgverzekering. Daarvoor is het wel nodig dat je een verwijzing van een huisarts, andere ggz-instelling of ggz-professional hebt. Opname en deeltijdbehandeling wordt dan vanuit de basisverzekering vergoed. Daarom betaal je wel eigen risico. Lees hier meer over de kosten van behandeling.

Christelijke ggz

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Op de fontein is ruimte voor vragen die jij hebt rondom psychische problemen en je geloof. Je kunt je geloof bespreekbaar maken, als je dat zelf wilt. Je kunt de christelijke identiteit van de fontein merken in de waarde die we hechten aan de zondag, maar bijvoorbeeld ook aan ruimte voor pastoraat.

Ook als je zelf niet gelovig bent of niet-christelijk bent, ben je welkom op de fontein. We bieden jou, net als ieder ander, specialistische ggz van hoge kwaliteit.