Autisme symptomen

Autisme is voor iedereen anders, maar er zijn een aantal symptomen en kenmerken die bij veel mensen terugkomen.

Autisme symptomen zijn onder te verdelen in een aantal deelgebieden. Het gaat hierbij om symptomen die te maken hebben met gedrag, niet met uiterlijke kenmerken.

Moeite met praten, schrijven en lezen

 • Je kon pas op latere leeftijd dan gemiddeld praten, bijvoorbeeld toen je drie jaar was.
 • Je hebt een beperkte woordenschat en komt soms moeilijk uit je woorden.
 • Je herhaalt vaak bepaalde woorden of praat op dezelfde toon.
 • Je vindt het moeilijk gesprekken te starten en op gang te houden.
 • Je vindt het lastig om te verwoorden wat je bijvoorbeeld denkt of voelt.

Moeite met omgang andere mensen

 • Je begrijpt niet altijd wat andere mensen bedoelen.
 • Je vindt het lastig om je in te leven in iemand anders.
 • Je vindt het moeilijk om vrienden te maken en vriendschappen te onderhouden.
 • Je hebt moeite met het maken van oogcontact. Dit komt vooral voor bij kinderen.
 • Je (her)kent lichaamstaal niet en kan hier niet op inspelen.
 • Je praat veel tegen mensen, maar niet met mensen. Je vertelt vooral over wat je zelf leuk vindt.
 • Je kunt vaak en lang over hetzelfde onderwerp praten. Of je praat juist niet.

Vasthouden aan gewoonten en rituelen

 • Je houdt je sterk vast aan je gewoonten en rituelen, zoals je dagelijkse routine. Ook als dit voor problemen zorgt met andere afspraken en sociale gelegenheden.
 • Je gebruikt vaak dezelfde woorden en zinnen.
 • Je gaat helemaal op in één hobby. Veel andere interesses heb je niet.
 • Je maakt vaak dezelfde bewegingen.

Moeite met veranderingen

 • Je hebt moeite met kleine en grote veranderingen, zoals verhuizen of het aanpassen van een afspraak in je agenda.
 • Je hecht veel waarde structuur, orde en overzichtelijkheid. Zo heb je er bijvoorbeeld moeite mee als iemand zomaar op bezoek komt.

Veel van deze kenmerken komen zowel bij volwassenen, als bij kinderen en jongvolwassenen voor. Ook al heeft autisme veel kenmerken, toch is de diagnose autisme niet makkelijk te stellen. Er zijn vaak uitgebreide testen nodig om deze diagnose te kunnen stellen. Autisme uit zich namelijk bij iedereen anders. Je kunt bijvoorbeeld een lichte variant van autisme hebben met minder symptomen, maar ook een zware variant.

Lange tijd hebben we geprobeerd om onderscheid te maken tussen verschillende vormen van autisme. Elke vorm had daarbij zijn eigen kenmerken en symptomen. Zo had asperger bijvoorbeeld andere kenmerken dan bijvoorbeeld PDD-NOS. Inmiddels maken we geen onderscheid meer tussen verschillende vormen van autisme.

Heb jij de diagnose autisme gekregen? Of heeft je kind, familielid of partner autisme? Bij Eleos kun je terecht voor hulp.

Autisme symptomen bij vrouwen

Autisme komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor. Bij vrouwen uit autisme zich alleen vaak anders dan bij mannen en is meestal ook lastiger te herkennen. Het komt regelmatig voor dat autisme bij vrouwen pas ontdekt wordt wanneer ze volwassen zijn.

Vaak kunnen meisjes en vrouwen autisme symptomen beter verstoppen. Daardoor kunnen we autisme bij hen ook minder goed herkennen. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor autisme bij vrouwen. Als je autisme hebt is het fijn dat te weten, dan kun je met de juiste hulp en begeleiding leren om met je autisme om te gaan.

Dit zijn op dit moment de belangrijkste autisme symptomen bij vrouwen:

 • Oppervlakkig sociaal gedrag. Je kopieert sociaal gedrag, maar dieper begrip van sociale relaties ontbreekt.
 • Andere mensen bestuderen. Je kijkt bijvoorbeeld veel series en films om te leren hoe andere mensen met elkaar omgaan. Hier ben je veel tijd aan kwijt.
 • Zwart-wit denken. ‘Zo is het en niet anders’. Ook heb je moeite met veranderingen. Je wilt zoveel mogelijk vasthouden aan bestaande routines. Of je kiest juist constant voor wat anders. Zo koop je bijvoorbeeld altijd shampoo van een ander merk.
 • Je bent vaak vermoeid. Verstoppen en nadoen kost ontzettend veel energie en daarom ben je vaak erg moe. Ook kun je last krijgen van angst, stress of sombere gedachten.

Oorzaken autisme

We weten niet goed wat de oorzaken van autisme zijn. Erfelijkheid lijkt een rol spelen. Lees op de pagina autisme meer over de oorzaken van autisme.

Leven met autisme

Autisme heeft grote impact op je leven. Eleos helpt je graag. Autisme is geen ziekte en niet iets waarvan je kunt ‘genezen’. Bij Eleos werken we graag met je aan herstel. Dat betekent dat we je helpen om op een goede manier met je autisme om te gaan. Neem contact met ons op als je daar meer over wilt weten.