Autisme

Je voelt je anders dan de mensen om je heen. Omdat je niet altijd begrijpt wat anderen bedoelen of omdat je moeite hebt met het aangaan van sociale contacten. Hierdoor kun je je machteloos, onbegrepen en eenzaam voelen. Autisme kan een verklaring zijn voor je gedrag en moeiten. Autisme heeft impact op jouw leven, relaties én geloof. Hoe dit voor jou kan zijn begrijpen wij bij Eleos. Wij willen er zijn om je te helpen.

Wat is autisme?

Autisme is een stoornis waarbij je hersenen informatie op een andere manier verwerken dan bij mensen die geen autisme hebben. Elke dag moeten je hersenen veel informatie verwerken. Alles wat je hoort, ziet en ruikt wordt door je hersenen verwerkt. Je hersenen proberen deze informatie zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen en er betekenis aan te geven. Deze informatieverwerking leidt daarna tot bepaald gedrag. Als je autisme hebt, zijn je hersenen minder goed in staat om informatie aan elkaar te koppelen. Dit leidt tot ander gedrag. Autisme heeft daarom grote gevolgen voor je ontwikkeling en heeft zowel negatieve als positieve kanten.

Autisme soorten

Lange tijd is er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten autisme.

 • Asperger. Asperger wordt ook wel stoornis van Asperger, syndroom van Asperger of Asperger syndroom genoemd.
 • Autistische stoornis of klassiek autisme. Klassiek autisme is de zwaarste vorm van autisme.
 • PDD-NOS. Dit is een mildere variant van autisme. PPD-NOS heeft verschillende kenmerken, maar je hebt bij deze vorm van autisme vooral moeite met spreken, schrijven en lezen.
 • Rett syndroom. Het Rett syndroom is een stoornis waarbij de ontwikkeling van een kind tussen de 6 en 18 maanden vertraagt en achteruitgaat.
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. Dit is net als het Rett syndroom een stoornis die er voor zorgt dat de ontwikkeling van een kind achteruitgaat. De problemen treden op wanneer het kind ouder is dan twee jaar.

Vanaf de invoering van de DSM 5, het handboek voor psychiatrische aandoeningen, maken we geen onderscheid meer tussen de verschillende vormen autisme. Het was namelijk vaak erg lastig om de verschillende soorten autisme uit elkaar te houden. Daarom spreken we nu van 1 stoornis: de autisme spectrum stoornis, afgekort: ASS.

Autisme symptomen

Autisme is voor iedereen anders, maar er zijn een aantal symptomen en kenmerken die bij veel mensen terugkomen.

 • Moeite met praten, schrijven en lezen.
 • Je hebt een beperkte woordenschat en komt soms moeilijk uit je woorden.
 • Je vindt het moeilijk gesprekken te starten en op gang te houden.
 • Je vindt het lastig om te verwoorden wat je denkt of voelt.
 • Je begrijpt niet altijd wat andere mensen bedoelen.
 • Je vindt het lastig om je in te leven in iemand anders.
 • Je kunt vaak en lang over hetzelfde onderwerp praten. Of je praat juist niet.
 • Je gaat helemaal op in één hobby. Veel andere interesses heb je niet.
 • Je hecht veel waarde structuur, orde en overzichtelijkheid. Zo heb je er bijvoorbeeld moeite mee als iemand zomaar op bezoek komt.

Ook al heeft autisme veel symptomen, toch is de diagnose autisme niet makkelijk te stellen. Er zijn vaak uitgebreide tests nodig om deze diagnose te kunnen stellen.

> Op deze pagina vind je meer informatie over autisme symptomen.

Autisme: handicap of stoornis?

De officiële naam van autisme is autisme spectrum stoornis (ASS). Bij ASS is er namelijk een stoornis in je autismespectrum. Daarom is het niet zo gek om autisme een stoornis te noemen. Soms wordt autisme ook een handicap; als je autisme je in de weg zit om dingen te doen en te ondernemen, kan het een handicap zijn. De lastige kant van autisme mogen we best benoemen. Bij Eleos vinden we het vooral belangrijk dat jij leert om met je autisme om te gaan.

Autisme bij kinderen

Autisme komt bij kinderen en volwassenen voor. Op jonge leeftijd merk je vaak als ouder al dat je kind anders is dan andere kinderen. Dat wordt meestal pas echt duidelijk wanneer je kind naar de basisschool gaat. Je kind speelt bijvoorbeeld minder vaak met andere kinderen en ontwikkelt zich op een andere manier dan andere kinderen. Dat kan wijzen op autisme.

Maar ook al ontwikkelen kinderen met autisme zich anders, ze ontwikkelen zich wel degelijk. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je kind van 8 communiceert als een 4-jarige, maar kan rekenen als een 12-jarige. Hoe meer inzicht je echter hebt in de ontwikkeling van je kind, hoe beter je je kind leert begrijpen en in staat bent om een goede band op te bouwen.

Autisme bij vrouwen

Zowel mannen als vrouwen kunnen autisme krijgen. Autisme heeft veel verschillende symptomen, maar uit zich bij mannen vaak anders dan bij vrouwen. Autisme is bij vrouwen vaak minder goed te herkennen dan bij mannen. Dat komt onder andere doordat vrouwen hun symptomen vaak camoufleren. Dat doen vrouwen waarschijnlijk omdat mensen eerder van vrouwen verwachten dat ze sociaal zijn en zich aanpassen aan andere mensen. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor autisme bij vrouwen. Heb jij de diagnose autisme gekregen? Dan kun je bij Eleos terecht voor hulp.

> Lees meer over de kenmerken van autisme en autisme bij vrouwen.

Is autisme erfelijk?

Wat de oorzaken van autisme zijn, weten we niet goed. Wèl weten we dat autisme in sommige families vaker voorkomt. Erfelijkheid speelt dus een rol bij autisme. Ook zijn er bepaalde ziekten die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van autisme. Je omgeving heeft dus niet iets te maken met het ontstaan van autisme. Wél kunnen de mensen om je heen een grote rol spelen in de manier waarop jij met je autisme om kunt gaan. Eleos is er om jou en je naasten te helpen.

Autisme en geloof

Autisme heeft niet alleen een grote impact op je leven en relaties, maar ook op je geloof. Woorden als ‘zonde’ en ‘genade’ zijn voor jou lastig te begrijpen, omdat je rationeel denkt. Ook heb je moeite met beeldspraak en bepaalde uitdrukkingen die in de Bijbel staan of in een kerkdienst worden besproken.