kwaliteit

kwaliteitsstatuut

Eleos wil jou de best mogelijke zorg bieden. Om dit mogelijk te maken werken we volgens een kwaliteitsstatuut. Hierin hebben we afspraken gemaakt over hoe we als Eleos onze zorg organiseren, hoe we werken en wat onze verantwoordelijkheden zijn. Als cliënt, verwijzer of betrokkene van een cliënt weet je hierdoor welke zorg je van ons kunt en mag verwachten.
Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut.
Bekijk hier ons kwaliteitsstatuut voor jeugd.

professioneel statuut

Aanvullend op ons kwaliteitsstatuut werkt Eleos met een professioneel statuut. Dit statuut beschrijft hoe eleos binnen de kaders van wet- en regelgeving verantwoorde zorg biedt aan cliënten en hoe wij hulpverleners en leidinggevenden duidelijkheid en veiligheid bieden. Bekijk hier ons professioneel statuut.

behandeleffecten

Eleos wil graag weten of een behandeling effect heeft. Daarom vragen we cliënten regelmatig digitaal een vragenlijst in te vullen. Dit is de ROM-vragenlijst (Routine Outcome Monitoring). De vragen gaan over de volgende onderwerpen:  wat is de kwaliteit van uw leven, hoe functioneert u in het dagelijks leven en hoe ernstig zijn de klachten? Door de vragenlijst kunnen we de behandeling zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van de cliënt. Cliënten ontvangen een vragenlijst voor de start van de behandeling, tussentijds (na 6 behandelgesprekken) en na afloop van de behandeling. De uitkomst van de vragenlijst wordt met de cliënt besproken en als dat nodig is, kan er een aanpassing van de behandeling plaatsvinden.

cliëntervaringen

Eleos is ook erg benieuwd naar de mening van cliënten. We willen graag weten wat we al goed en wat kunnen we verbeteren. Na afloop van een behandeling ontvangen cliënten een digitale vragenlijst die gaat over de tevredenheid (de CQ-index). Deze vragenlijst is anoniem. Periodiek worden de uitkomsten hiervan geanalyseerd en besproken, waarna verbeterpunten worden opgesteld.

behandeling
Na afloop van de behandeling bij Eleos vragen wij cliënten mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Deze resultaten worden gebruikt om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Wij meten de cliënttevredenheid met de CQI (consumer quality index). Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst om uw ervaringen met onze zorg in beeld te krijgen. Het is een landelijk ontwikkelde methode die door alle zorgaanbieders wordt gehanteerd.

Onze cliënten waardeerden in 2018 onze behandeling gemiddeld met een 7,4.

begeleiding
Bewoners van onze locaties Begeleid Wonen of cliënten die specialistische begeleiding thuis ontvangen, krijgen één keer per jaar het verzoek om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek.

Onze cliënten waardeerden in 2018 onze begeleiding gemiddeld met een 7,9.

Wij zijn blij met deze rapportcijfers en de positieve waardering van onze cliënten. De verbeterpunten die zijn aangedragen door cliënten gebruiken we als input om onze kwaliteit van zorg steeds verder te verbeteren.

keurmerken