Toevlucht Kapelle (begeleid wonen)

Lukt het je niet meer om alleen om te gaan met je klachten? En heb je het gevoel dat het thuis niet meer gaat? Eleos wil jou helpen en biedt de mogelijkheid om bij Toevlucht te wonen, een begeleide woonvorm in Kapelle. Hier worstel je niet meer alleen, maar komt er iemand naast je staan. Zo krijg je weer grip op je leven en kun je ruimte maken voor de volgende stap.

Toevlucht is een woonvorm met locaties in Kapelle, Middelburg en Wemeldinge. In Kapelle bieden we plaats aan 34 mensen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In de dependances in Wemeldinge en Kapelle wonen 9 mensen die beperkte begeleiding nodig hebben. Bij de locatie in Middelburg hebben we plek voor 20 mensen. Je kunt hier overdag en ‘s nachts terecht bij een begeleider van Eleos. Samen met jouw persoonlijke begeleider stel je doelen en wensen op waarbij jij je prettig voelt. Stap voor stap werken we samen naar het einddoel toe.

Wanneer je in Toevlucht verblijft, ben je samen met de andere bewoners verantwoordelijk voor het woonklimaat. We zorgen er dus samen voor dat we op een goede manier met elkaar omgaan en dat de huishoudelijke taken worden verdeeld. Ook vinden we het belangrijk dat je jouw dagen weer vult met dingen waar jij gelukkig van wordt. Wij helpen je daarbij. Samen met arbeidstrainingscentrum Scheldestromen we met jou op zoek naar betaald werk of vrijwilligerswerk. 

Bij Eleos werken we vanuit de overtuiging dat geloof en psychisch functioneren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. We bieden daarom zorg vanuit dit geloof. Je merkt dit aan hoe we met elkaar omgaan, in de gesprekken, het samen bidden en het samen Bijbellezen. De locaties van Toevlucht hebben een reformatorische identiteit. Wij verwachten dan ook van jou dat je de reformatorische identiteit onderschrijft.

Wanneer je alleen een steuntje in de rug nodig hebt, is het ook mogelijk om thuis begeleiding te krijgen.

Behandelingen bij Toevlucht Kapelle (begeleid wonen)

Praktische info

aanmelden
Mocht je willen kiezen voor begeleid wonen bij Toevlucht, dan maken we graag kennis met je. Je kunt dan ervaren wat begeleid wonen precies is en we bespreken in alle rust de eventuele vervolgstappen met je. Dit zijn de vier stappen die we nemen voordat je bij Toevlucht gaat wonen.

1. kennismakingsgesprek
Neem contact op met Toevlucht voor een kennismakingsbezoek. Je krijgt tijdens deze kennismaking een beeld van de woning, de begeleiding en je medebewoners.

2. beschikking gemeente of zorgkantoor
Om voor begeleid wonen in aanmerking te komen, heb je afhankelijk van je indicatie een beschikking van de gemeente of zorgkantoor nodig. Bij iedere gemeente werkt de aanvraag van een beschikking op een andere manier. Het Wmo-loket van de gemeente heeft meer informatie over dit traject. Voor begeleiding via de Wlz heb je een beschikking nodig van het Zorgkantoor in jouw regio. Als je het fijn vindt, kunnen wij je helpen om een beschikking aan te vragen bij de gemeente of het zorgkantoor.

3. intakegesprek
Na een kennismakingsbezoek kun je een intake afspreken. Hierin onderzoeken we samen met jou waar je naartoe wilt en wat je daar voor nodig hebt. Na de intake besluiten we of we bij Toevlucht de gevraagde zorg kunnen bieden.

4. begeleidingsovereenkomst
Wanneer je bij Toevlucht komt wonen, sluiten we een woon- en begeleidingsovereenkomst met je. Hierin staan de algemene afspraken die jij met Eleos maakt. Als zowel jouw persoonlijk begeleider als jijzelf een handtekening hebben gezet, is de overeenkomst van kracht en beginnen we samen aan je herstel te werken.

meer weten?
Meer weten over de kosten, cliëntenraad, jouw rechten en plichten? Al deze informatie vind je hier.

Faciliteiten

Toevlucht is gevestigd in Kapelle, Middelburg en Wemeldinge. De locaties in Kapelle en Middelburg hebben alle voorzieningen op loopafstand. De locatie in Wemeldinge is een stuk rustiger en is daarom een fijne plek om te werken aan je herstel.

Toevlucht heeft vier woongroepen, samengesteld op basis van de mate van zelfstandigheid. Daarnaast zijn er nog acht appartementen waar mensen wonen die weinig begeleiding nodig hebben. Voor mensen die niet in een groep kunnen wonen zijn er in Middelburg nog twee appartementen.

Wanneer je bij Toevlucht verblijft, beschik je over je eigen slaapkamer of studio met keukenblok. Je moet zelf zorgen voor de inrichting hiervan. Sommige bewoners hebben een eigen toilet en douche. De woonkamer, keuken, toiletten en douches zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Elke slaapkamer heeft een telefoon- en internetaansluiting waar gebruik van gemaakt kan worden tegen een kleine vergoeding. Het is mogelijk om een klein huisdier te houden en bezoek te ontvangen op je eigen slaapkamer als de andere bewoners hier geen problemen mee hebben.

Openingstijden en spreekuren