Wachttijden

In onderstaand schema vind je de wachttijd voor behandeling bij Eleos per locatie. Daarbij maken we onderscheid tussen jeugdzorg en volwassenzorg.

Wachttijd intake

De ‘wachttijd intake’ is de wachttijd vanaf je aanmelding tot het intakegesprek. In deze wachttijd word je gebeld door een medewerker van Eleos voor een korte screening. We willen meer weten over je hulpvraag en bekijken of wij je kunnen helpen. Soms maken we in deze wachttijd gebruik van online vragenlijsten of zelfhulpmodules.

Wachttijd behandeling

De ‘wachttijd behandeling’ is de wachttijd vanaf het intakegesprek tot de echte start van je behandeling. De lengte van de wachttijd hangt onder andere af van de specifieke behandeling die voor jou nodig is. Als je van tevoren al informatie wilt over de verwachte wachttijd, bel dan even met de locatie waar je je aanmeldt. De wachttijd hieronder is een gemiddelde wachttijd.

Wachtlijstbemiddeling

Je zorgverzekeraar biedt wachtlijstbemiddeling aan, zodat je binnen 4 weken na aanmelding een intake gesprek hebt en dat binnen 10 weken vanaf de intake je behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Neem voor wachtlijstbemiddeling direct contact op met je zorgverzekeraar.

Wachttijd begeleid wonen, thuisbegeleiding en de fontein

Neem voor de wachttijd voor begeleid wonen direct contact op met een woonvorm. Je vindt de contactgegevens in het locatieoverzicht.

Voor informatie over de wachttijd voor thuisbegeleiding, kun je bellen of mailen met het team voor thuisbegeleiding in jouw regio. Klik hier voor de contactgegevens.

Voor informatie over (dag)behandeling in behandelcentrum de fontein kun je met ons bellen of mailen.

Wachttijd gebaseerd over afgelopen 2 maanden

We baseren de wachttijden in dit overzicht op het gemiddelde van de afgelopen twee maanden. Dat betekent dat de wachttijd in werkelijkheid langer of korter kan zijn dan in dit schema is aangegeven. Vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof van onze medewerkers hebben ook invloed op de lengte van de wachttijd.

Ontbrekende gegevens

In bovenstaande tabel ontbreken soms gegevens of zijn locaties niet vermeld. Dat heeft verschillende oorzaken: soms zijn er onvoldoende gegevens om een gemiddelde te berekenen of de genoemde zorg wordt niet aangeboden op een bepaalde locatie. Bel voor meer informatie met de betreffende locatie.