Wachttijden

In onderstaand schema vind je de wachttijd voor behandeling bij Eleos per locatie. Daarbij maken we onderscheid tussen jeugdzorg en volwassenzorg.

Wachttijd intake is de wachttijd vanaf aanmelding tot intake
In deze wachttijd word je gebeld door een medewerker van Eleos voor een korte screening. We willen meer weten over je hulpvraag en bekijken of wij je kunnen helpen. Soms maken we in deze wachttijd gebruik van online vragenlijsten of zelfhulpmodules.

Wachttijd behandeling is de wachttijd vanaf de intake tot start van je behandeling
De lengte van de wachttijd hangt onder andere af van de specifieke behandeling die voor jou nodig is. Maar ook van de afspraken die we maakten met je zorgverzekeraar. Wil je informatie over de verwachte wachttijd bel dan met de locatie waar je je aanmeldt. De wachttijd hieronder is een gemiddelde wachttijd.

Je zorgverzekeraar biedt wachtlijstbemiddeling aan
Zodat je binnen 4 weken na aanmelding een intake gesprek hebt en dat binnen 10 weken vanaf de intake je behandeling start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken. Dat zijn de treeknormen. Neem voor wachtlijstbemiddeling direct contact op met je zorgverzekeraar.

Neem voor deze wachttijden met ons op

  • voor begeleid wonen; Neem direct contact op met een woonvorm;
  • voor thuisbegeleiding, kun je bellen of mailen met het team voor thuisbegeleiding in jouw regio

Voor de wachttijd gaan we uit van het gemiddelde van de afgelopen 2 maanden

Dat betekent dat de wachttijd in werkelijkheid langer of korter kan zijn dan in dit schema is aangegeven. Vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof van onze medewerkers hebben ook invloed op de lengte van de wachttijd.

Dit zijn de wachttijden bij behandelcentrum ‘de fontein’

Klinische behandelingen Diagnose Wachttijd
Klinische opname gepland Angst, depressie, psychose/manie, afbouw medicatie 0-2 weken
Crisisopname Angst, depressie, psychose/manie telefonisch overleg
GRIP-groep transdiagnostisch 1-2 weken
Moodcamp Depressie start 04-09-2024
Dagklinische behandeling Diagnose Wachttijd
CGT-groep Angst, dwang geen
SFT (2-daagse deeltijdbehandeling) Persoonlijkheidsstoornis 1-3 maanden
SFT (3-daagse deeltijdbehandeling) Persoonlijkheidsstoornis geen
MBT-groep Persoonlijkheidsstoornis 1-4 maanden
PRE-groep (Vermoeden van) persoonlijkheidsstoornis 2-4 maanden

Ontbrekende gegevens

In de tabel ontbreken soms gegevens of zijn locaties niet vermeld. Dat heeft verschillende oorzaken: soms zijn er onvoldoende gegevens om een gemiddelde te berekenen of de genoemde zorg wordt niet aangeboden op een bepaalde locatie. Bel voor meer informatie met de betreffende locatie.