wachttijden

Als je je aanmeldt voor hulp bij Eleos is er sprake van een wachttijd. Dit kan verschillen voor zowel de basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Voor jeugd en volwassenen zijn verschillende wachttijden. In onderstaand schema vind je de wachttijd per locatie.

We baseren de wachttijden in dit overzicht op het gemiddelde van de afgelopen twee maanden. Daarbij maken we onderscheid tussen intake en behandeling. Soms kan de wachttijd langer of juist korter zijn dan in dit schema is aangegeven. Meestal heeft dat te maken met vakantieperiodes of een grote hoeveelheid aanmeldingen. Ook zaken zoals ziekte en zwangerschapsverlof kunnen invloed hebben op de lengte van de wachttijd.

Voor informatie over (dag)behandeling in behandelcentrum de fontein kun je contact met ons opnemen.

Ontbrekende gegevens

Het kan zijn dat in bovenstaande tabel gegevens ontbreken of dat een locatie niet vermeld is. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals onvoldoende gegevens om te berekenen of omdat de betreffende zorg niet wordt geleverd. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de betreffende locatie.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met Eleos, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).