Informatie voor kerken

Samen met kerken staan wij rond mensen met psychische problemen. De kerken met pastoraat en Eleos als specialist in de christelijke gezondheidszorg. We hebben elkaar nodig.

Waarmee kunnen kerken ons helpen?

  • We vragen gebed voor onze cliënten, onze begeleiders en onze behandelaren. Ook door gebed voor onze organisatie voelen wij ons gedragen.
  • Eleos kan de hulp van vrijwilligers goed gebruiken. Misschien kun je in je gemeente vragen of mensen bereid zijn om vrijwilliger te worden bij Eleos. Aanmelden van vrijwilligers kan via Vrienden van Eleos.
  • Niet alle zorg of extra aandacht voor onze cliënten wordt betaald vanuit de zorgverzekering of gemeente. Daarvoor hebben we ook bijdragen nodig van particulieren en kerken. U helpt ons door een collecte te houden voor Eleos. De collecten gaan naar Vrienden van Eleos. Zij kijken met ons mee waar deze gelden aan besteed worden. Er zijn PowerPoint-dia’s beschikbaar voor tijdens de collecte (download hier de versie met drie dia’s en hier een versie met één dia). Ook vindt u hier een bericht voor in de zondagsbrief of het kerkblad.

 Wat bieden wij aan de kerken?

  • We geven advies bij psychische problemen aan ambtsdragers, oudsten van een gemeente of aan pastoraal werkers. Meer informatie lees je hier.
  • Eleos geeft twee keer per jaar Eleoscript uit. In Eleoscript delen we onze kennis. Je kunt Eleoscript hier lezen.
  • Elk jaar organiseren wij alleen of samen met het Kennisinstituut christelijke ggz bijeenkomsten voor ambtsdragers. Houd hiervoor onze website in de gaten.
  • Op verzoek geven wij lezingen. Stuur een e-mail naar pastoraat@eleos.nl met je concrete vraag wat voor soort lezing gewenst is. Geef ook je contactgegevens door, dan nemen wij contact op voor verdere afspraken.