Als ambtsdrager, oudste van een gemeente of pastoraal werker kunt u in contact komen met gemeenteleden die lijden aan een psychisch probleem. Dit kan vragen en zorgen met zich meebrengen. Weet dan dat Eleos er is voor ruggespraak of advies.

U kunt gebruik maken van onze adviesdienst voor pastoraat. Het mailadres hiervoor is: pastoraat@eleos.nl. Mail uw vraag over hulpaanbod, de werking van hulpverlening of over de symptomen van een psychische stoornis (we kunnen via de e-mail geen diagnose stellen). Formuleer uw vraag zo nauwkeurig mogelijk. Noem geen namen van personen. Binnen vijf werkdagen ontvang je een concreet antwoord van Eleos.

Op de mailwisseling rust binnen Eleos geheimhoudingsplicht. De e-mailservice is niet geschikt voor vragen met een spoedeisend karakter.