Pastoraat

Als ambtsdrager, oudste van een gemeente of pastoraal werker heb je misschien contact met een gemeentelid met een psychisch probleem. Dit brengt vragen en zorgen met zich mee. Eleos biedt de mogelijkheid voor advies.

Stel uw vraag via pastoraat@eleos.nl

Dat kan gaan om een vraag over hulpaanbod, de werking van hulpverlening of over de symptomen van een psychische stoornis. Formuleer je vraag zo goed mogelijk. Noem geen namen van personen. Binnen 5 werkdagen ontvang je een concreet antwoord van Eleos. Via e-mail stellen we geen diagnose. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons geeft. Heb je een dringende vraag? Neem dan contact op met 1 van onze behandellocaties.

Toerusting bij psychische problemen in de gemeente

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), waarin Eleos deelneemt, ontwikkelde materiaal voor pastoraal werkers en anderen:

  • het Handboek Pastoraat bij psychische problemen; In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker, geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor?
  • de online cursus over pastoraat en psychische problemen; oefenruimte; De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Dat is nodig, want zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling.
  • het boek Psychische problemen in de familie, een gids voor naasten en pastores; Psychische problemen in de familie van Hanneke Schaap-Jonker en Ewoud de Jong is een praktische gids voor naasten van psychisch zieken. Mede door ervaringsverhalen biedt dit boek veel herkenning en erkenning voor familieleden en vrienden, die vaak worstelen met schuld, stigma, moedeloosheid, geloofsvragen en rouw. Wanneer zij gesteund worden, kunnen ze beter tot steun zijn voor mensen met psychische problematiek. Daarvoor zijn ook praktische handreikingen voor contact en zelfzorg opgenomen, die ook heel bruikbaar zijn in het pastoraat.