Als ambtsdrager, oudste van een gemeente of pastoraal werker kunt u in contact komen met gemeenteleden die lijden aan een psychisch probleem. Dit kan vragen en zorgen met zich meebrengen. Weet dan dat Eleos er is voor ruggespraak of advies.

U kunt gebruik maken van onze adviesdienst voor pastoraat. Het mailadres hiervoor is: pastoraat@eleos.nl. Mail uw vraag over hulpaanbod, de werking van hulpverlening of over de symptomen van een psychische stoornis (we kunnen via de e-mail geen diagnose stellen). Formuleer uw vraag zo nauwkeurig mogelijk. Noem geen namen van personen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een concreet antwoord van Eleos.

Op de mailwisseling rust binnen Eleos geheimhoudingsplicht. De e-mailservice is niet geschikt voor vragen met een spoedeisend karakter.