Als ambtsdrager, oudste van een gemeente of pastoraal werker kunt u in contact komen met gemeenteleden die lijden aan een psychisch probleem. Dit kan vragen en zorgen met zich meebrengen. Weet dan dat Eleos er is voor ruggespraak of advies.

U kunt gebruik maken van onze adviesdienst voor pastoraat. Het mailadres hiervoor is: pastoraat@eleos.nl. Mail uw vraag over hulpaanbod, de werking van hulpverlening of over de symptomen van een psychische stoornis (we kunnen via de e-mail geen diagnose stellen). Formuleer uw vraag zo nauwkeurig mogelijk. Noem geen namen van personen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een concreet antwoord van Eleos.

Op de mailwisseling rust binnen Eleos geheimhoudingsplicht. De e-mailservice is niet geschikt voor vragen met een spoedeisend karakter.

Gratis online cursus over pastoraat en psychische problemen

Volg nu online de gratis cursus ‘pastoraat bij psychische problemen: oefenruimte’. De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling. Nog regelmatig wordt dit gemist. Pastorale zorg die aansluit bij hun behoeften, kan tegemoetkomen aan dit gemis.  Lees meer over de cursus en aanmelden op kicg.nl.