rechten & plichten

Wanneer je met Eleos wilt werken aan je herstel, heb je recht op bepaalde zaken. Tegelijkertijd verwachten we ook iets van jou. Op deze pagina vind je meer over rechten en plichten.

Veel rechten en plichten zijn vastgelegd in wetten. Uiteraard houdt Eleos zich aan deze wetten. Daarom heb je bijvoorbeeld het recht om je dossier in te zien. En je hebt recht op privacy. Eleos deelt je gegevens nooit zonder toestemming met derden. Verder hebben alle medewerkers van Eleos geheimhoudingsplicht.

Eleos spreekt liever niet van plichten, maar wel van verantwoordelijkheden. Je bent er bij behandeling of begeleiding verantwoordelijk voor dat je de behandelaar of begeleider voldoende informatie geeft. Ook heb je de verantwoordelijkheid je te houden aan regels over omgang en gedrag op de locatie van je behandeling of begeleiding. Wanneer je financiële verplichtingen hebt, verwacht Eleos dat je deze nakomt.

Meer uitgebreide informatie over rechten en plichten vind je hier.

Klik hier als je onze algemene leveringsvoorwaarden wilt lezen. We volgen bij Eleos de algemene voorwaarden van de Nederlandse ggz, de branchevereniging voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Heb je vragen over je rechten en plichten? Neem dan contact met ons op of bekijk de veelgestelde vragen.