Depressiebehandeling

Dit is ons aanbod bij depressiebehandeling

Klinische opname

Duur: Gemiddeld 5 weken. Er vindt een evaluatie plaats waar wordt bepaald of de opname wordt voortgezet.

Doelgroep: Mensen met ernstige psychiatrische klachten en problemen vanuit een depressieve stoornis.

Uitleg: Het behandelprogramma is gericht op depressie met onderdelen als beeldende therapie, cognitieve therapie, tuintherapie, muziek therapie en psychomotore therapie. Er is de mogelijkheid tot farmacotherapie en systeemgesprekken.

ACT-groep

Duur: 2 dagen per week (woensdag, donderdag),  9 maanden

Doelgroep: Mensen die onvoldoende baat hebben bij reguliere ambulante behandelingen. Patiënten zijn als gevolg van een langdurige (ernstige) depressie, en voor langere periode vastgelopen op meerdere gebieden zoals werk, opleiding, relaties, geloof en vrijetijdsbesteding.

Uitleg: De ACT-groep is een groepsbehandeling. De nadruk ligt op het herstel van gezonde activiteiten en manieren van denken, óndanks de aanhoudende depressieve klachten.

Voor verwijzing maak je gebruik van Zorgdomein

Heb je geen toegang tot Zorgdomein? Gebruik dan het aanmeldformulier. Voor de Moodcamp (depressie) is een aanvullend aanmeldformulier noodzakelijk.