Depressiebehandeling

Wilt u een cliënt voor de behandeling van een depressie verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’? Als huisarts kunt u voor een verwijzing gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier. Voor de Moodcamp is een aanvullend aanmeldformulier noodzakelijk.

Voor depressiebehandeling bij ‘de fontein’ biedt Eleos klinische opname, Moodcamp en ACT:

1. Klinische opname

Duur: Gemiddeld 5 weken. Er vindt een evaluatie plaats waar wordt bepaald of de opname wordt voortgezet.
Doelgroep: Mensen met ernstige psychiatrische klachten en problemen vanuit een depressieve stoornis.
Uitleg: Het behandelprogramma is gericht op depressie met onderdelen als beeldende therapie, cognitieve therapie, tuintherapie, muziek therapie en psychomotore therapie. Er is de mogelijkheid tot farmacotherapie en systeemgesprekken.

2. Moodcamp

Duur: 2 weken, met een introductiedag en 2 terugkomdagen.
Doelgroep: Mensen met ernstige psychiatrische klachten en problemen vanuit een depressieve stoornis, waarbij sprake is van inactiviteit en een opname noodzakelijk is om dit te veranderen.
Uitleg: De behandeling richt zich op gedragsactivatie; het ondernemen van activiteiten die passen bij de waarden van de patiënt. Daarnaast zijn beweging en contact met naasten belangrijke onderdelen.

3. ACT (Acceptance Commitment Therapy )- deeltijdbehandeling

Duur: 9 maanden, 2 dagen per week (woensdag, donderdag)
Doelgroep: Mensen die onvoldoende baat hebben bij reguliere ambulante behandelingen. Patiënten zijn als gevolg van een langdurige (ernstige) depressie, en voor langere periode vastgelopen op meerdere gebieden zoals werk, opleiding, relaties, geloof en vrijetijdsbesteding.
Uitleg: ACT is een groepsbehandeling. De nadruk ligt op het herstel van gezonde activiteiten en manieren van denken, óndanks de aanhoudende depressieve klachten.


Een cliënt verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’?

Als huisarts kunt u gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier. Voor de Moodcamp is ook een aanvullend aanmeldformulier noodzakelijk.