Moodcamp: herstellen van een depressie

1 op 5 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie. Als je  dit zelf ooit hebt gehad of iemand uit je omgeving kent met deze klachten, herken je de klachten vast: je voelt je somber en vermoeid, je hebt nergens zin in.

Maar wat mensen niet altijd weten, is dat een depressie er vaak ook voor zorgt dat je weinig zin hebt om activiteiten te ondernemen. Het advies: ‘ga weer dingen ondernemen’, valt dan ook niet altijd goed. Om ervoor te zorgen dat cliënten die moeite hebben om activiteiten te ondernemen, tóch geactiveerd worden, werken we momenteel aan een nieuwe therapievorm op de fontein met de naam Moodcamp.

Moodcamp

Onderzoek toont aan dat mensen zich beter voelen, wanneer ze dingen doen die ze waardevol vinden. Met de Moodcamp willen we cliënten in een intensieve opname van 2 weken, met een voorbereidingsdag en een terugkomdag, weer motiveren om in beweging te komen. Een Moodcamp is een zogenoemde bootcamp voor je stemming (Engels: mood).

Lolke Bergsma is verpleegkundig specialist op de fontein en doet onderzoek naar gedragsactivatie. Hij vertelt: “We zien dat deze vorm van therapie mensen écht actief maakt. Heel vaak wordt gezegd: ‘ik moet me eerst weer goed voelen, voordat ik weer dingen kan ondernemen’, maar we zien dat het tegenovergestelde werkt: juist door dingen te doen die men waardevol vindt en samen met anderen activiteiten te ondernemen, voelt iemand zich al stukken beter. De zwaarmoedigheid neemt af.”

Moodcamp is een nieuw programma. Lolke: “We hopen dat we met dit nieuwe programma meer mensen met zwaardere depressieve klachten kunnen helpen. Dat doen we niet met grote woorden, maar met kleine stapjes.”

Meer weten of aanmelden?

Wil je meer weten over de Moodcamp of andere programma’s voor depressiebehandeling in de fontein? Neem dan contact op met behandelcentrum de fontein (bel 088-892 02 60). Je kunt je via deze weg ook aanmelden voor deze intensieve behandeling. Voordat je je kunt aanmelden heb je wel altijd een verwijzing van je huisarts of behandelaar nodig voor specialistische ggz.

Informatie voor verwijzers

Voor de Moodcamp is een medische indicatie voor opname nodig. Deze kan worden gesteld door een psychiater. Verwijzers (ook huisartsen) kunnen overleggen of dit aanmeldformulier invullen. U kunt contact opnemen via een mail naar aanmeldingendefontein@eleos.nl of door te bellen met 088-8920260.

Via deze contactgegevens kunnen verwijzers ook inhoudelijk overleg vragen met Lolke Bergsma, verpleegkundig specialist, en Bart van den Brink, psychiater.