Angstbehandeling

Wilt u een cliënt voor angstbehandeling verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’? Als huisarts kunt u voor een verwijzing gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier.

Bij angstbehandeling biedt Eleos klinische opname en CTG aan:

1. Klinische opname

Duur: gemiddeld 5 weken. Er vindt elke 3 weken een evaluatie plaats waar wordt bepaald of de opname wordt voortgezet.
Doelgroep: Patiënten met ernstige psychiatrische klachten en problemen vanuit een angststoornis waarbij een opname noodzakelijk is.
Uitleg: Het behandelprogramma is gericht op angst met onderdelen als: beeldende therapie, cognitieve therapie, tuintherapie, muziek therapie, psychomotore therapie. Er is de mogelijkheid tot farmacotherapie en systeemgesprekken.

2. CGT (cognitieve gedragstherapie) – deeltijdbehandeling

Duur: 6 maanden, 2 dagen per week (maandag en donderdag)
Doelgroep: Patiënten die onvoldoende baat hebben bij reguliere ambulante behandelingen. Patiënten zijn als gevolg van een (ernstige) angststoornis, voor langere periode vastgelopen op meerdere gebieden zoals werk, opleiding, relaties, geloof en vrijetijdsbesteding. Ook mensen die door hun angstproblematiek onvoldoende aan hun persoonlijkheidsproblematiek kunnen werken kunnen terecht bij de CGT deeltijd.
Uitleg: Cognitieve gedragstherapie is een groepsbehandeling. De nadruk ligt op exposure, met behandelonderdelen als: cognitieve therapie, muziek therapie, beeldende therapie, systeemgesprekken

Wilt u verwijzen naar behandelcentrum ‘de fontein’?

Als huisarts kunt u gebruik maken van Zorgdomein. Heeft u geen toegang tot zorgdomein, dan kunt u ook gebruik maken van het aanmeldformulier.