Deeltijdbehandeling angst

Wanneer angsten je leven beheersen en je een ernstige angststoornis hebt, kun je bij Eleos terecht. Op behandelcentrum de fontein bieden we een deeltijdbehandeling angst aan. Je komt voor een deeltijdbehandeling twee dagen per week naar de fontein.

De deeltijdbehandeling angst is bedoeld voor mensen bij wie behandeling voor angststoornis nog niet genoeg heeft opgeleverd. Soms kan een angststoornis zo heftig zijn dat je meer en intensievere behandeling nodig hebt. Dan is de deeltijdbehandeling een uitkomst. Ook wanneer je angststoornis ervoor zorgt dat je niet aan je persoonlijkheidsproblematiek kunt werken, is de deeltijdbehandeling voor jou bestemd.

Klik hier als je meer wilt weten over wat een angststoornis is en wat het betekent.

Groepsbehandeling

De deeltijdbehandeling angst vindt plaats in een groep van ongeveer negen personen. Het voordeel van een groepsbehandeling is dat er ruimte is om elkaar tot steun te zijn of om elkaar een spiegel voor te houden. Ook kun je bij anderen patronen herkennen die bij jezelf ook een rol spelen. Een groepsbehandeling betekent niet dat je alleen in groepsverband bezig bent. Binnen de deeltijdbehandeling zijn er ook individuele contactmomenten met een behandelaar van Eleos.

Cognitieve gedragstherapie

Bij Eleos maken we gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT). Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat dit een vorm van behandelen is, die erg geschikt is voor de behandeling van angststoornissen. Tijdens de deeltijdbehandeling gaan we er samen aan werken dat je inzicht krijgt in je eigen overtuigingen en hoe deze invloed hebben op je angststoornis. Uiteindelijk leidt CGT er vaak toe dat je gedrag veranderd.

Misschien herken je dat je door je angststoornis bepaalde situaties of handelingen vermijdt. Daar willen we je tijdens deze deeltijdbehandeling bij helpen. Door vermijdende patronen te doorbreken, kun je ondanks de angst het dagelijks leven weer aangaan. Dat is wat we met deze behandeling willen bereiken.

Lees hier meer achtergrondinformatie over cognitieve gedragstherapie.

Opzet van de behandeling

Als je bent aangemeld voor deze behandeling, stel je eerst een behandelplan op. Door individuele gesprekken met een behandelaar ontdekken we samen wat er met je aan de hand is. We stellen een plan met doelen op, zodat je weet waar je aan kunt werken. Na ongeveer drie weken ga je meedoen in de groep.

Tijdens de groepsbehandeling doorloop je een programma, aan de hand van je persoonlijke doelen. Zowel in groepsverband als in individuele gesprekken werk je aan je angststoornis. Na vijf maanden is het programma in principe afgelopen. Elke acht weken wordt jouw persoonlijke behandeling geëvalueerd.

Aan het eind van de behandeling bekijken we of er nog een vervolg moet komen. Dat kan een bepaalde vorm van nazorg zijn of een vervolg bij je verwijzer. We bespreken voor de behandeling al welke opties er na afloop zijn.

Een angststoornis heeft vaak invloed op je persoonlijke omgeving. Daarom betrekken we ook naasten (bijvoorbeeld partner of gezin) bij de behandeling. Samen bespreken we wat nodig is. Tijdens je behandeling organiseren we samen een relatiemiddag, waarvoor je naasten worden uitgenodigd.

Praktische informatie

De deeltijdbehandeling vindt plaats op de fontein in Bosch en Duin. Je bent daar welkom op maandag en donderdag van 9:00 tot 16:00 uur. Op die dagen ga je onder leiding van een team van Eleos in groepsverband aan de slag. In het team van behandelaren zitten een psychiater, gz-psycholoog, beeldend therapeut, muziektherapeut, systeemtherapeut en gedragstherapeuten.

Een dag ziet er ongeveer als volgt uit:

  • We beginnen met een dagopening. Met een gebed of meditatief moment beginnen we met elkaar en God. We bespreken daarna wat we vandaag gaan doen.
  • Je gaat een oefening doen, waardoor je op je gedrag leert te reflecteren. Dit doen we vaak met exposure oefeningen. Dit is blootstelling aan je angst: we zoeken op waar je bang voor bent, zodat we kunnen ontdekken dat je angstige gedachte erger is dan de realiteit.
  • Hierna ga je met beeldende therapie of muziektherapie aan de slag om op creatieve wijze inzicht te krijgen in je gevoel en gedrag.
  • In een groepsgesprek ontdekken en bespreken we angstige gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Aan de hand van jouw specifieke hulpvraag ga je aan de slag met een specifiek onderdeel van je angststoornis (sociale fobie, piekeren, paniek, dwang etc.).
  • Dan is het tijd om naar huis te gaan. Ook tussen de behandeldagen door blijf je bezig: met internetmodules werk je thuis in je eigen omgeving aan je angststoornis.

Angst en geloof

Bij Eleos geloven we dat geloof en psyche met elkaar verbonden zijn. Je geloofsleven kan beïnvloed worden door je angststoornis. Je kunt bijvoorbeeld bang zijn voor God of bang zijn om naar de kerk te gaan. Ook kan je geloof juist invloed hebben op je angststoornis. Tijdens de deeltijdbehandeling zorgen we ervoor dat er aandacht wordt besteed aan de invloed van geloof op je angst en andersom.

Bij Eleos werken christelijke professionals. We zijn in de eerste plaats professioneel aanwezig en doen ons werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Daarnaast hebben we een persoonlijke christelijke levensovertuiging en kennis van de kerkelijke kaart. Dat helpt: we kunnen begrijpen hoe jouw geloof en angstproblematiek met elkaar samenhangen.

Als je mee wilt doen aan deze deeltijdbehandeling hoef je zelf geen christelijke levensovertuiging te hebben. Ook als je een andere levensovertuiging hebt (religieus of niet) ben je welkom bij Eleos.

Meer weten en aanmelden?

Wil je meer weten over deze behandeling? Dan kun je contact opnemen met behandelcoördinator Dianne Jans (bel 088-892 19 09).

Wanneer je je wilt aanmelden voor deze deeltijdbehandeling, heb je een verwijsbrief (specialistische ggz) van je huisarts of behandelaar nodig. Je kunt voor vragen over verwijzen of voor aanmelden contact opnemen met instroomcoördinator Nanja Koops (bel 088-892 02 60).