kosten en vergoeding

Wanneer je kiest voor een behandeling bij Eleos, dan moet je ook het een en ander weten over kosten en vergoedingen. We begrijpen dat dit soms best ingewikkeld kan zijn. Mocht je er zelf niet uitkomen, dan zoekt Eleos samen met je uit wat de kosten zijn en hoe de vergoeding is geregeld. Je kunt hier tijdens het kennismakingsgesprek altijd vragen over stellen.

De kosten voor behandeling en begeleiding zijn afhankelijk van je leeftijd en de vorm van behandeling of begeleiding.

kosten behandeling volwassenen

De kosten voor jouw behandeling bij Eleos vallen in de meeste gevallen onder de basisverzekering. We hebben wel een verwijsbrief van je huisarts nodig, waarin staat dat ze vermoeden dat het om een DSM-5 diagnose gaat. Deze informatie hebben we nodig om de kosten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Je hoeft deze kosten niet zelf te betalen. Wel betaal je eigen risico. Eleos stuurt de rekening rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Dit doen we na het beëindigen van je behandeling (of uiterlijk na 365 dagen).

Hoe de vergoeding van de zorg exact geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar. Bekijk daarom goed je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, werkgerelateerde klachten, seksuele stoornissen en specifieke fobieën wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wil je de tariefstellingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzien? Dat kan hier voor de basis-ggz en hier voor de specialistische ggz.

Hier vind je de tarieven voor 2018: voor de basis-ggz en hier voor de specialistische ggz.

kosten specialistische begeleiding thuis

Wanneer je specialistische begeleiding thuis krijgt van Eleos, wordt deze hulp vaak betaald door de gemeente. Je betaalt hiervoor wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, wordt berekend door het CAK. Meer informatie kun je vinden op www.hetcak.nl. Ontvang je specialistische begeleiding thuis en ben je nog geen 18 jaar? Dan wordt deze begeleiding betaald vanuit de Jeugdwet. Je kunt begeleiding ook inkopen met een persoonsgebonden budget. In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage aan het CAK.

kosten jeugd

Jeugd-ggz valt onder de Jeugdwet. De gemeente bekostigt de behandeling aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Eleos heeft met veel gemeenten in Nederland een contract. Als jouw gemeente geen contract met Eleos heeft, kijken we samen naar de mogelijkheden om de zorg aan je kind toch vergoed te krijgen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen.

kosten begeleid wonen

Wanneer je in één van onze locaties voor begeleid wonen komt, wordt een deel van de kosten vergoed. Vaak betaal je alleen een eigen bijdrage of een eigen risico. Dit is afhankelijk van de zorg en de begeleiding die je van ons ontvangt. Uiteraard zoeken we samen met je uit wat dit voor jouw situatie betekent en hoe de vergoeding is geregeld.

ben je niet verzekerd?

Ben je niet verzekerd? Dan factureert Eleos de kosten van de hulpverlening volgens een wettelijke norm: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De zorgkosten die je betaalt zijn afhankelijk van de tijdsbesteding van onze hulpverleners, de diagnose en de hulp de je krijgt. Uiteraard zoeken we vooraf zo goed mogelijk uit wat dit voor jouw situatie betekent.