Kosten en vergoeding

Als je bij Eleos komt voor behandeling of begeleiding, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten en hoe dit geregeld is, verschilt per leeftijdsgroep en per zorgsoort. Als je vragen hebt over de kosten van je behandeling of begeleiding, kun je dat met ons bespreken.

Kosten behandeling volwassenen

Vanaf 1 januari 2022 verandert de betaling van de volwassenen-ggz
We stappen over van de DBC structuur naar het Zorgprestatiemodel. Deze verandering is door de overheid bepaald. Meer informatie over het zorgprestatiemodel lees je hier.

Dankzij het zorgprestatiemodel krijgt u meer inzicht in uw zorgkosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een
    verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder
    dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Een overzicht van uw zorgkosten vind je op de ‘mijn omgeving’ van uw zorgverzekeraar.

Vanuit de basisverzekering worden alle ggz-behandelingen vergoed
Wel betaal je altijd eerst een eigen risico (dit bedrag is in 2021 vastgesteld op €385). Houd er rekening mee dat door indirecte kosten de eerste €385 vaak al ‘gebruikt zijn’ na de intake.

Het is mogelijk dat je over 2021 eigen risico betaalt
De DBC wordt in 2021 afgerond. Wij brengen dan de behandelingen in rekening bij je zorgverzekeraar. Dit zijn de behandelingen die je tot 31 december ontving. Vanaf 1 januari werken we met het zorgprestatiemodel. De berekening van het eigen risico start dan opnieuw.

Vanaf 2022 betaal je elk jaar eigen risico voor de ggz-behandeling
Duurt je ggz-behandeling langer dan 1 jaar? Dan wordt elk jaar het eigen risico opnieuw berekent. De ggz-behandeling wordt daarmee op dezelfde manier berekend als de andere gezondheidszorg.

Je kunt 2 keer eigen risico betalen
Dat gebeurt als je nog geen eigen risico betaalt hebt over 2021. En als je behandeling in 2022 verdergaat. Je kunt vragen aan je zorgverzekeraar om gespreide betaling van het eigen risico.

Je hebt een verwijzing nodig om je behandeling vergoed te krijgen
Het gaat om een verwijzing van je huisarts of andere zorgprofessional. Eleos stuurt de rekening rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Aan het eind van elke maand sturen wij een factuur voor de behandelingen in die maand.

Hoe de vergoeding van de zorg geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar
Bekijk daarom goed je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, werkgerelateerde klachten, seksuele stoornissen en specifieke fobieën wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wil je de tariefstellingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzien? Dat kan voor 2020 hier voor de basis-ggz en hier voor de specialistische ggz. Hier vind je de tarieven voor 2021: voor de basis-ggz en hier voor de specialistische ggz.

Diagnose behandel combinatie (DBC)

Wanneer je bij Eleos behandeling krijgt, sturen wij de factuur daarvoor naar je zorgverzekeraar. Voor de specialistische ggz maken we op de factuur gebruik van DBC’s. Voor de basis-ggz werken we met landelijk vastgestelde tarieven, die kun je hier bekijken.

Zodra je bij ons geholpen wordt in de specialistische ggz, openen we een DBC. In zo’n DBC registreren we met landelijk vastgestelde codes welke hulp je krijgt bij welke diagnose. In zo’n DBC staan verschillende kosten aangeduid. Dat kan directe tijd zijn, dat is de tijd die je rechtstreeks (face-to-face, telefonisch, online) contact met je behandelaar hebt gehad. Ook staat er indirecte tijd geregistreerd in de DBC. Met indirecte tijd bedoelen we bijvoorbeeld de tijd die we buiten de behandelgesprekken aan jou besteden. Dat is bijvoorbeeld het voorbereiden van een gesprek, registratie, maar ook overleg met collega’s en regiebehandelaar.

Kosten thuisbegeleiding

Als je specialistische begeleiding thuis krijgt van Eleos, wordt deze hulp vaak betaald door de gemeente. Je hebt dan wel een beschikking nodig en betaalt een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, wordt berekend door het CAK. Ontvang je specialistische begeleiding thuis en ben je nog geen 18 jaar? Dan wordt deze begeleiding betaald vanuit de Jeugdwet. Je kunt begeleiding ook inkopen met een persoonsgebonden budget. In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage aan het CAK.

Kosten jeugd-ggz

De kosten van jeugd-ggz worden vergoed door de burgerlijke gemeente vanuit de Jeugdwet. Je hebt wel een beschikking nodig, die je bij de gemeente aan kunt vragen. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente zowel de kosten van de behandeling in de basis jeugd-ggz als de specialistische jeugd-ggz. Als je meer wilt weten over de beschikking en de kosten van jeugd-ggz, kun je contact opnemen met de gemeente waar je (kind) woont.

Kosten begeleid wonen

Wanneer je bij ons komt wonen, kost dat natuurlijk geld. Wanneer je op een locatie voor begeleid wonen van Eleos wilt wonen, heb je een beschikking (ook wel ‘indicatie’ genoemd) van je gemeente nodig. Deze wordt gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor begeleid wonen betaal je meestal een eigen bijdrage of eigen risico. Dit hangt af van je verzekering en van de beschikking. De kosten worden berekend door het CAK.

Ben je niet verzekerd?

Ben je gemoedsbezwaard en daardoor niet verzekerd? Dan kun je zorgkosten in sommige gevallen declareren bij het CAK. Meer over de regelingen voor gemoedsbezwaarden vind je op de website van het CAK.  Eleos factureert de kosten van de hulpverlening volgens een wettelijke norm: de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De zorgkosten die je betaalt zijn afhankelijk van de tijdsbesteding van onze hulpverleners, de diagnose en de hulp de je krijgt. Uiteraard zoeken we vooraf zo goed mogelijk uit wat dit voor jouw situatie betekent.