Kosten en vergoeding

Als je bij Eleos komt voor behandeling of begeleiding, zijn daar kosten aan verbonden. De kosten en hoe dit geregeld is, verschilt per leeftijdsgroep en per zorgsoort. Als je vragen hebt over de kosten van je behandeling of begeleiding, kun je dat met ons bespreken.

Kosten behandeling volwassenen

De betaling van de volwassenen-ggz vindt plaats via het zorgprestatiemodel
Door het zorgprestatiemodel krijg je meer inzicht in je zorgkosten. Meer informatie over het zorgprestatiemodel lees je hier. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een
    verpleegkundige
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder
    dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

Een overzicht van je zorgkosten vind je op de ‘mijn omgeving’ van je zorgverzekeraar.

Vanuit de basisverzekering worden alle ggz-behandelingen vergoed
Wel betaal je altijd eerst een eigen risico (dit bedrag is in 2023 vastgesteld op €385). Houd er rekening mee dat door indirecte kosten de eerste €385 vaak al ‘gebruikt zijn’ na de intake.

Je hebt een verwijzing nodig om je behandeling vergoed te krijgen
Het gaat om een verwijzing van je huisarts of andere zorgprofessional. Eleos stuurt de rekening rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar. Aan het eind van elke maand sturen wij een factuur voor de behandelingen in die maand.

Hoe de vergoeding van de zorg geregeld is, verschilt per zorgverzekeraar
Bekijk daarom goed je polisvoorwaarden of neem contact op met je zorgverzekeraar. Behandeling van aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, werkgerelateerde klachten, seksuele stoornissen en specifieke fobieën wordt door de zorgverzekeraars niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Wil je de tariefstellingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzien? Hier vind je de tarieven.

Wanneer je niet op een afspraak komt of binnen 24 uur voor de afspraak afzegt
Dan sturen wij je een factuur van € 40,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Kosten thuisbegeleiding

Als je specialistische begeleiding thuis krijgt van Eleos, wordt deze hulp vaak betaald door de gemeente. Je hebt dan wel een beschikking nodig en betaalt een eigen bijdrage. Hoe hoog deze is, wordt berekend door het CAK. Ontvang je specialistische begeleiding thuis en ben je nog geen 18 jaar? Dan wordt deze begeleiding betaald vanuit de Jeugdwet. Je kunt begeleiding ook inkopen met een persoonsgebonden budget. In beide gevallen betaal je een eigen bijdrage aan het CAK.

Kosten jeugd-ggz

De kosten van jeugd-ggz worden vergoed door de burgerlijke gemeente vanuit de Jeugdwet. Je hebt wel een beschikking nodig, die je bij de gemeente aan kunt vragen. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente zowel de kosten van de behandeling in de basis jeugd-ggz als de specialistische jeugd-ggz. Als je meer wilt weten over de beschikking en de kosten van jeugd-ggz, kun je contact opnemen met de gemeente waar je (kind) woont.

Kosten begeleid wonen

Wanneer je bij ons komt wonen, kost dat natuurlijk geld. Wanneer je op een locatie voor begeleid wonen van Eleos wilt wonen, heb je een beschikking (ook wel ‘indicatie’ genoemd) van je gemeente nodig. Deze wordt gebaseerd op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Voor begeleid wonen betaal je meestal een eigen bijdrage of eigen risico. Dit hangt af van je verzekering en van de beschikking. De kosten worden berekend door het CAK.

Ben je niet verzekerd?

Ben je gemoedsbezwaard en daardoor niet verzekerd? Dan kun je zorgkosten in sommige gevallen declareren bij het CAK. Meer over de regelingen voor gemoedsbezwaarden vind je op de website van het CAK.  Eleos factureert de kosten van de hulpverlening volgens een wettelijke norm. De zorgkosten die je betaalt zijn afhankelijk van de tijdsbesteding van onze hulpverleners, de diagnose en de hulp de je krijgt. Ook als je niet verzekerd bent heb je een verwijzing van een huisarts nodig voor hulp van Eleos.