Verteltherapie

Over Verteltherapie

Al eeuwen lang vertellen wij mensen elkaar verhalen. Dat doen we om grip te krijgen op de wereld om ons heen en om die beter te begrijpen. Dor verhalen te vertellen zijn we in staat om onze geschiedenis en huidige leven orde en betekenis te geven. Zo wordt de complexe wereld waar van deel van uitmaken tot een (meer) bekende wereld met een begrijpelijk verhaal. Het verhaal dat we over onszelf vormen zou je kunnen zien als een bouwwerk dat is gevormd uit interpretaties. Dat bouwwerk van verhalen is opgebouwd uit de volgende bouwstenen:

 • Gebeurtenissen uit je leven, die ‘vrij’ geïnterpreteerd kunnen worden; vermengd met
 • Waarden die tijdens je levensloop kunnen veranderen;
 • Toekomstplannen, die tijdens je leven bijgesteld (moeten) worden; en
 • Eigenschappen die je aan jezelf toeschrijft.

In de cursus besteden we aandacht aan de volgende onderdelen:

 • Schrijf- en vertelgereedschappen: het gebruiken van schrijf- en vertelstijlen en perspectieven.
 • Inspirerende verhalen: je maakt kennis met verhalen van mensen die het verhaal van hun leven hebben ontdekt. En verteld.
 • Bouwstenen van je eigen levensverhaal: Je maakt kennis met de verschillende aspecten van het levensverhaal en hoe dit van toepassing is op jouw eigen verhaal.
 • Groepsgesprekken: er is ruimte voor elkaars verhalen en ervaringen en deze in de groep te delen.
 • je eigen verhaal vinden en vormen: Uiteindelijk werk je in de cursus toe naar je eigen verhaal in een vorm die bij jou past. Dat kan in de vorm van een song, film, verhaal of gedicht, etc.

De cursus bestaat uit minimaal 6 deelnemers

Bij deelname is het van belang dat je behandelaar hiervan op de hoogte is.

Als je deelneemt betekent dit dat je acht bijeenkomsten aanwezig bent. Het is belangrijk dat je van tevoren nagaat of dit haalbaar is voor je. Vooral voor de groepsverbinding is het belangrijk dat je (bijna) alle bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

De cursus wordt gegeven bij de behandellocatie in Ede:

Pascalstraat 9 in Ede
Ruimte: Wordt nader bepaald
Tijd: 15.00 tot 16.30u
Eerste bijeenkomst is op 25 februari.
Kosten: gratis

De cursus wordt gegeven door Elice Keijzer en Joanne van Rossum, beiden werkzaam bij Eleos. Elice werkt als GGZ-agoog in opleiding. Joanne van Rossum is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.

Er zijn een paar criteria voor deelname aan de cursus

 • Je hebt een specialistische ggz behandeling bij Eleos (Amersfoort, Ede, regio midden);
 • Je kunt (Nederlands) lezen en schrijven en je hebt digitale basisvaardigheden zoals het kunnen kijken van een YouTube filmpje of het bezoeken van websites op internet;
 • Je hebt deelname aan de cursus besproken met je behandelaar;
 • Je bent in herstel – Je bent in staat terug te blikken op je (pijnlijke) levensgeschiedenis (en de verhalen van anderen) en wilt hiermee een slag;
 • Je bent tussen de 18 en 65 en je kunt commitment geven aan 8 bijeenkomsten op de locatie van Eleos in Ede.

Je kunt niet deelnemen aan de cursus, als er sprake is van onderstaande punten:

 • Je bent niet in behandeling bij Eleos;
 • Je hebt een basis ggz behandeling binnen Eleos;
 • Je hebt onverwerkte trauma’s of je hebt erg veel moeite met terugkijken naar het verleden;
 • Je volgt een psychotherapeutische behandeling, zoals bijvoorbeeld schematherapie of traumabehandeling;
 • Je hebt recent nog een crisis(opname) doorgemaakt of je zit daar momenteel in;
 • Je bent (nog) snel uit evenwicht bij triggers of gespreksonderwerpen die spanning oproepen;
 • Je bent niet in staat om 8 bijeenkomsten bij te wonen gedurende een periode van 3 maanden.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar: joanne.vanrossum@eleos.nl

Ook als je meer  informatie wilt, kun je naar dit mailadres mailen.

In je patiëntendossier maken we geen aantekeningen over de inhoud van de cursus

Bij deelname zetten we wel dat je hebt deelgenomen aan de cursus. Er worden geen aantekeningen gemaakt over de inhoud van de cursus en wat er besproken is. Op deze manier blijft de cursus een vrijplaats.

Aan het eind vragen we je een evaluatieformulier in te vullen

Dit vragen we om na te gaan of deze pilot toegevoegde waarde heeft. In dit formulier is ook ruimte voor feedback die we kunnen meenemen voor een mogelijke volgende groep.