Pastoraat

Als ambtsdrager, oudste van een gemeente of pastoraal werker heb je misschien contact met een gemeentelid met psychische problemen. Dit brengt vragen en zorgen met zich mee. Eleos biedt de mogelijkheid voor advies.

Stel je vraag via pastoraat@eleos.nl

Dat kan gaan om een vraag over hulpaanbod, de manier van hulpverlening of over de symptomen van een psychische stoornis. Formuleer je vraag zo concreet mogelijk. Noem geen namen van personen.

Binnen 5 werkdagen ontvang je een antwoord van Eleos.

Via e-mail stellen we geen diagnose. We gaan vertrouwelijk om met de informatie die je ons geeft. Heb je een dringende vraag? Neem dan contact op met een behandellocatie.

Eleos biedt ook andere toerustingsmogelijkheden

Zo is er een handboek pastoraat beschikbaar die ingaat op de relatie tussen bepaalde psychische klachten en geloven. Het kosteloos volgen van een online verdiepingscursus is ook mogelijk. En voor de omgang met en steun aan mensen met psychische problemen in de kerkelijke gemeente zijn handvaten beschikbaar. Lees meer over deze toerustingsmogelijkheden. Of kijk bij diaconaat hoe je mensen binnen de kerk/geloofsgemeenschap kunt steunen.