Toerusting bij psychische problemen in de gemeente

Toerusting bij psychische problemen in de gemeente

Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), waarin Eleos deelneemt, ontwikkelde materiaal voor pastoraal werkers en anderen:

  • Het Handboek Pastoraat bij psychische problemen; In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker, geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor?
  • De online cursus over pastoraat en psychische problemen; oefenruimte; De cursus is voor iedereen die actief is in het pastoraat of op een andere manier mensen met psychische problemen wil bijstaan op geloofsgebied. Dat is nodig, want zij hebben binnen de kerk of geloofsgemeenschap behoefte aan begrip voor en steun bij hun strijd en worsteling.
  • Het boek Psychische problemen in de familie, een gids voor naasten en pastores; Psychische problemen in de familie van Hanneke Schaap-Jonker en Ewoud de Jong is een praktische gids voor naasten van psychisch zieken. Mede door ervaringsverhalen biedt dit boek veel herkenning en erkenning voor familieleden en vrienden, die vaak worstelen met schuld, stigma, moedeloosheid, geloofsvragen en rouw. Wanneer zij gesteund worden, kunnen ze beter tot steun zijn voor mensen met psychische problematiek. Daarvoor zijn ook praktische handreikingen voor contact en zelfzorg opgenomen, die ook heel bruikbaar zijn in het pastoraat en diaconaat.
  • Voor wie nog meer wil weten, zijn er ook (wetenschappelijke) artikelen te vinden op de site van het Kicg. Deze artikelen beschrijven bijvoorbeeld uitkomsten van onderzoek naar bepaalde psychische klachten en geloof, en mogelijke interventies. Maar je vindt er ook achtergrondinformatie over het betrekken van pastoraat en het kerkelijk netwerk bij het werken aan herstel. Rechts bovenaan de pagina zit een zoekfunctie. Je kunt ook kiezen voor een bepaald thema. Klik bijvoorbeeld ‘pastoraat’ aan om publicaties met betrekking tot pastorale betrokkenheid te vinden. Via deze link kom je bij de publicaties.

Ook (online) bijeenkomsten behoren tot de mogelijkheden

  • Eleos organiseert regelmatig ambtsdragersbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomst staan onderwerpen centraal die relevant zijn voor pastors in de omgang met gemeenteleden met psychische problematiek. Houdt hiervoor onze website in de gaten.
  • Het Kicg organiseert regelmatig evenementen en webinars die dieper ingaan op psychische problemen, geloof en omgeving. Via deze link blijf je op de hoogte van aankomende bijeenkomsten.

Heb je een vraag over toerustingsmogelijkheden?

Stel je vraag aan welkom@eleos.nl