Workshops

Pastoraat en autisme

Naar schatting heeft ongeveer 1 op de 100 mensen een vorm van autisme. In elke kerkelijke gemeente zijn er dus ook mensen met autisme. Tijdens de workshop staan we stil bij vragen als ‘wat is autisme?’ en ‘welke specifieke aandachtspunten zijn er voor het pastoraat aan mensen met autisme?’. Het doel van deze workshop is om handvatten te bespreken voor het pastoraat en tegelijk de grenzen te onderzoeken van het pastoraat aan mensen met autisme.

Pastoraat en persoonlijkheidsstoornissen (borderline en narcisme)

Wanneer je pastoraat verleent aan mensen met een borderline of narcistische persoonlijkheidsstoornis kan dit erg ingewikkeld zijn. Sterk wisselende emoties, stemmingen en relaties zijn typerend voor iemand met borderline. Voor mensen met narcisme geldt dat zij zichzelf als speciaal en uniek zien en bewondering en speciale rechten verlangen. Hoe ga je hier als pastoraal werker mee om?
Het pastoraat bij persoonlijkheidsstoornissen vraagt veel van je, omdat in het contact ook altijd iets gebeurt met je eigen gevoelens. Hoe bewaak je je eigen grenzen? En hoe sluit je aan bij de geloofsbeleving van mensen met een persoonlijkheidsstoornis?

Pastoraat en depressie

Pastoraat aan mensen met een depressie kan intensief zijn. De somberheid en uitzichtloosheid die wordt ervaren en de suïcidale klachten die soms geuit worden, kunnen je als pastoraal werker lam leggen. Bijbellezen en gebed geven geen verlichting en Gods aanwezigheid wordt niet meer ervaren. Hoe geef je je pastorale zorg vorm en blijf je voor een langere periode gezond betrokken als het zoveel energie kost? Hoe kan je je eigen grenzen bewaren?

Niet pluis

Soms hoor je informatie in contact met een gemeentelid of vallen je situaties op bij een gezin die je als pastoraal medewerker een ‘niet pluis’ gevoel bezorgen. Heb je dan scherp wat je daar als kerkelijk vrijwilliger mee kan, moet of wilt doen? Wat is de grens aan de verantwoordelijkheid van de kerkelijk werker en wanneer moet je opschalen of melden naar instanties zoals Veilig Thuis?

In deze workshop spreken we samen door en oefenen we over de vraag hoe je een bijdrage kunt leveren aan veiligheid en de openheid in de kerkelijke gemeente.