jouw privacy

Eleos wil op een goede manier met je privacy omgaan. Daarom gaan we vertrouwelijk om met informatie die je ons geeft. Zo verstrekken wij jouw persoonlijke gegevens of dossier alleen aan derden als jij daar toestemming voor geeft.

Wanneer je hulp ontvangt van Eleos, houden wij een dossier bij. Daarin staan allerlei gegevens over je behandeling of begeleiding. Alleen medewerkers van Eleos die betrokken zijn bij jouw behandeling of begeleiding, kunnen dat dossier inzien. Jouw naasten mogen jouw dossier alleen inzien nadat jij er toestemming voor hebt gegeven.

Je kunt op deze website verschillende zelftesten doen. Alles wat je hier invult is anoniem en wordt op geen enkele manier opgeslagen. Ook de uitkomst van de zelftest wordt bij Eleos niet bewaard. Gegevens die je achterlaat in een contactformulier of sollicitatieformulier slaan we wél op.

De ervaringsverhalen die je op deze website leest, zijn waargebeurd. De namen en foto’s die je daarbij ziet, zijn niet echt. Wanneer je zelf je ervaring deelt, gebruik dan niet je echte naam. Informatie waaraan anderen jou zouden kunnen herkennen, laten we weg. Zo zorgen we dat jouw belangrijke verhaal gedeeld kan worden, zonder dat anderen jou er rechtstreeks in herkennen.