onze visie op herstel

Wat is herstel en wat betekent het? Herstellen heeft de associatie van repareren. Een beetje zoals een fiets die mankementen heeft ook gerepareerd moet worden. 

Het beeld van die fiets maakt duidelijk waar het bij herstel om gaat. Wanneer je een fiets herstelt, betekent het niet dat ‘ie weer helemaal nieuw is, maar dat je er weer mee kunt rijden. Dáár hebben we namelijk een fiets voor. Een rammelend spatbord of een roestige fietsbel staat dit niet in de weg. Daar komt bij dat de eisen die we aan een fiets stellen voor iedereen verschillen. De een wil een fiets zonder gebreken, alles moet perfect zijn. De ander wil dat de fiets lekker fietst, een kras of roest is minder van belang.  Met dit beeld raken we de kern van herstelgerichte zorg.  

Bij herstel gaat het er in wezen om dat je weer de zin en het doel van je leven kunt ervaren, dat je weer vorm kunt geven aan ‘het waartoe we op de aarde zijn’. Met alle blessures of trauma’s die we in het leven hebben opgelopen, met de blijvende beperkingen in onze draagkracht.

Gaandeweg kan er weer gesproken gaan worden over hoop en zin waarbinnen ook geloofsaspecten zeer betekenisvol kunnen zijn. Het persoonlijke herstel vormt de rode lijn in de reis die de cliënt maakt.  

Herstel in zingeving 

Het gaat hier om vragen over de eigen identiteit (‘wie ben ik’?) en de waarde van het eigen bestaan (‘mag ik er wel zijn?’), vragen naar het doel en de zin van het leven (‘waarom overkomt mij dit? Waarvoor ben ik op aarde?’), vragen over belangrijke waarden (‘wat is echt belangrijk voor mij, juist als ik zoveel moet inleveren?’ ‘wat is goed leven?’) en over effectiviteit en controle (‘wat kan ik bereiken?’). Voor gelovigen kunnen zingevingsvragen vorm krijgen in geloofsworstelingen en betekenisloosheid.

Herstel in relaties 

De omgang in gezin, de relatie met je partner, het omgaan met collega’s en vrienden is een belangrijk onderdeel van ons leven.  Wanneer dit ontbreekt kan dit klachten geven. Het doorbreken van de eenzaamheid is een belangrijk onderdeel van herstel. 

Herstel van klachten

Door psychologische behandeling of medicatie werken we samen met jou aan mogelijke vermindering van klachten.

Herstel in functioneren 

Als je het psychisch moeilijk hebt of ziek bent heeft dit vaak grote impact op het functioneren in de maatschappij, op het werk of bijvoorbeeld het zelfstandig kunnen wonen. Vaak voelen mensen zich beter als ze hun dag als zinvol ervaren.

In onze herstelondersteunende zorg vinden we de onderlinge relatie belangrijk, daaraan verbinden we voor onszelf voorwaarden.

Echtheid: oprechte belangstelling voor en werkelijke betrokkenheid. 

Gelijkwaardigheid: wederzijds respect en acceptatie tussen jou en je hulpverlener en het aanzetten tot verantwoordelijkheid en oplossend vermogen bij jou. 

Bevestiging: de hulpverlener bevestigt jou in wat al wel in jou aanwezig is, maar wat op dit moment  niet lukt,  wij helpen je  – met vallen en opstaan – daar te komen.

Tenslotte, herstel is een weg die gegaan wordt. Eleos loopt een tijdje op met mensen, helpt hen onderweg om hen daarna los te laten.